LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

EU-beslut hotar ungas föreningar i Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2011 11:18 CET

Det unga civilsamhället är hotat efter EU-kommissionens beslut under gårdagen. Beslutet som innebär att svenska föreningar inte längre kommer undantas från kravet att redovisa moms riskerar att få effekten att lokal verksamhet av och för unga försvinner.

- Ungdomsorganisationer kan omöjligen redovisa moms på samma sätt som företag gör. Den största verksamheten bedrivs helt ideellt och måste undantas från onödigt krångel, säger Felix König, tillträdande ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

Regeringen har tillsammans med de andra nordiska länderna sökt ett undantag från kommissionen, en linje som även fått stöd från Europaparlamentet, men nu nekats från kommissionen.

Starka och självständiga ungdomsorganisationer ökar ungas inflytande i frågor som berör dem. Genom ungdomsorganisationer arrangerar många unga meningsfulla aktiviteter för sig själva och andra, och samhällets demokratiska värderingar sprids till fler. Ungdomsorganisationer i Sverige samlar över en halv miljon medlemmar, en siffra som riskerar att bli betydligt mindre om lokalföreningar drabbas av hårdare administrativa krav.

- Regeringen måste initiera en dialog om hur vi kan lösa frågan. Detta beslut riskerar att slå hårt mot en mycket viktig sektor, säger Felix König, tillträdande ordförande för LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.

 

Kontakt

Felix König


Tillträdande ordförande, LSU


0702-89 78 62

felix.konig@lsu.se

 

Moa Wallgård

Generalsekreterare, LSU

0734-60 56 84

moa.wallgard@lsu.se

LSU är samarbets- och intresseorganisationen för ungdomsorganisationer i Sverige. Vi utvecklar unga ledare och deras organisationer samtidigt som vi arbetar för att förbättra ungas villkor i Sverige och världen. Vi är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. LSU samlar 76 självständiga, demokratiskt uppbyggda, nationella organisationer som tillsammans har fler än en halv miljon unga medlemmar från hela landet. Följ LSU:s arbete på >" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook och Twitter.