Näringsdepartementet

EU-beslut om transeuropeiska transportnät (TEN-T) fattat

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 18:02 CET

EU:s transporministrar har idag beslutat om hur riktlinjerna för de
transeuropeiska transportnäten (TEN-T) ska revideras. Beslutet innebär
att ett 30-tal gränsöverskridande infrastrukturprojekt utpekas som
prioriterade. Bland dessa finns Nordiska triangeln som med järnvägar
och vägar sammanbinder Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo.
Dagens beslut innebär också att projekt i de blivande medlemsstaterna
ingår i TEN-T.

Särskilt intressant för Sverige är det nya konceptet ”sjömotorvägar”
som effektiviserar godstransporter till havs. Genom att göra
sjötransporter mer attraktiva kan våra vägar avlastas en del
godstransporter.

Bland de projekt som kommer svenska trafikföretagare och trafikanter
till särskild nytta återfinns bland annat en bro mellan danska Rödby
och tyska Puttgarden samt nord-sydliga transportlänkar genom Polen.

Infrastrukturminister Ulrica Messing kommenterar:

- Dagens beslut är efterlängtat. Nu finns goda förutsättningar för att
flaskhalsar och andra problem i det europeiska transportsystemet byggs
bort. En utveckling som gynnar svensk export och import och därmed vår
tillväxt.

- Extra glädjande är att kommunikationerna mellan våra nordiska
huvudstäder – däribland Citybanan genom Stockholm- är fortsatt
prioriterade. Det är också bra att vi orkat hålla igen på antalet
projekt som är med och satt de allra viktigaste i fokus. Därigenom
undviker vi att smeta ut pengarna allt för mycket.

Ulf Lundin
Enhetschef
Infrastrukturenheten
08-405 36 38
070-372 48 31

Kerstin Lokrantz
Kansliråd
Infrastrukturenheten
08-405 56 73

Christer Pettersson
Jourhavande pressekretare (fredag)
070- 322 28 00

Lovisa Lantz
Pressekreterare (exkl fredag)
070- 592 45 46