Västra Götalandsregionen

Eu-bidrag för NU-bibliotekprojekt

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 08:50 CEST

OBS! NY KORREKT VERSION En gedigen ansökan gav resultat

I tisdags blev NU-sjukvårdens bibliotek under högtidliga former tilldelat 2,2 miljoner kronor av EU-sekretariatet, för att utveckla delar av vården som inte är skolmedicinska.

Det ligger i tiden att tänka vidare kring patienter och vård. Karolinska sjukhuset har nyligen mottagit en donation på 42 mkr för att starta en så kallad intregrativ instutition. Meningen är att hela patienten ska vårdas, så väl fysiskt som mentalt. Nu ska också NU-biblioteket tillsammans med norska Sykehuset Østfold få möjlighet att utveckla den intregrativa sjukvården, exempelvis genom musikterapi och kulturverksamhet.

- I egenskap av chefskurator och bibliotekschef, ser jag att sjukvården kan moderniseras till vissa delar, säger Shujaat Noormohamed. Många patienter söker idag vård för symptom som kanske inte alls bottnar i traditionella fysiska orsaker. Ofta kan till exempel ryggont snarare vara symptom på något mer mångsidigt psykiskt problem.

Projektledare från NU-biblioteket blir Gunda Svedung. Den första uppgiften blir nu att ta fram formerna för samarbetet mellan NU-biblioteket och Sykehuset Østfold. Främst kommer kontakten att syfta till att byta erfarenheter med varandra. Inom NU-sjukvårdens bibliotek har man mångårig erfarenhet av kulturella aktiviteter med patienter, anhöriga och personal, medan man i Østfold har erfarenhet av pilotprojekt inom musikterapi.

- Sjukvården måste utveckla alternativa metoder för att nå patientgrupper som behöver något mer än den traditionella skolmedicinska vården och jag hoppas att det här kan vara ett steg på vägen, avslutar Shujaat Noormohamed.

Kontaktperson: Johanna Wiechel
Informatör
0705-08 05 39