Världsnaturfonden WWF

EU-bidrag hotar djur och natur

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 12:54 CET

Mångmiljardbelopp från EU:s strukturfonder används för
att bygga vägar och dammar som sedan förstör livsmiljön
för hotade arter och värdefull natur. Vägbyggen hotar
bl a det iberiska lodjuret, ett av världens mest hotade
kattdjur. I Spanien finns idag ett 100-tal lodjur kvar,
vars framtid är allt osäkrare. Det avslöjar en ny
WWF-rapport som presenteras idag.

Rapporten "Conflicting EU funds" visar att pengar
från strukturfonderna till infrastrukturprojekt i fattigare
områden i EU ofta motverkar EUs egna miljömål och
naturvårdssatsningar. Motorvägar, dammbyggen
och tågräls förstör och styckar upp den iberiska lons hemområden, projekt som till stor del finansieras med hjälp av EU medel. Brunbjörnar i Grekland är en annan djurart som får ta stryk.

- EU måste ta ansvar för att skydda sin egen natur och
hotade arter. Den ena handen vet inte vad den andra
gör. Det är oacceptabelt att EU-länderna och
EU-kommissionen fattar beslut som förstör miljön i stället
för att skydda den, säger WWFs generalsekreterare
Lars Kristoferson.

WWF-rapporten "Conflicting funds" visar i åtta
fallstudier att utvecklingssatsningar med EU-stöd
ofta får allvarliga konsekvenser för naturen. I Spanien
byggs 20 dammar och 16 vägar, inklusive den nya
motorvägen mellan Toledo - Ciudad Real-Puertollano
och Cordoba. Projektet befaras få mycket negativa
effekter för det iberiska lodjuret som samtidigt
ska skyddas av EUs naturvårdslagstiftning Natura
2000.

Ett annat fall som WWF granskat är brunbjörnarna
i Grekland vars vandringsvägar drabbas när motorvägen
Enatia byggs. Motorvägen är till 50 procent finansierad
med EU-medel. Korkekskogarna i Portugal hotas av
projekt som finansieras med EU:s jordbruksstöd.
Tonfisken hotas på grund av stora fiskeflottor i
Atlanten som byggts upp med hjälp av EU:s fiskestöd.

- EU måste nu se över regelverket för sina fonder
inför nästa finansieringsperiod 2007 - 2013. Målet
att hejda förlusten av biologisk mångfald 2010 måste
backas upp av de investeringar och utvecklingsprojekt
som finansieras av EU:s stora strukturfonder,
säger Lars Kristoferson.

Mindre än 1 procent av EUs fonder går idag till
naturvården medan 34 procent av EU-stöden
går till infrastrukturprojekt.

WWF kräver att såväl EU-kommissionen som
medlemsländernas nationella myndigheter måste
se över reglerna för hur fonderna får användas.
Regler för långsiktigt uthålligt nyttjande samt
naturvårdshänsyn måste finnas med.

- Tydlig kontroll och regler måste införas så att stöd
till jordbruk, skogsbruk och fiske inte motarbetar
art- och habitatdirektivet, vattendirektivet - EU:s
miljölagstiftning - eller pågående naturvårdsprojekt
med anslag från EU:s miljöfonder, säger Lotta Samuelson, rovdjursansvarig på WWF.

Läs rapporten på www.wwf.se
http://www.panda.org/news_facts/newsroom/index.cfm?uNewsID=61980

För frågor, kontakta:

Marie von Zeipel, pressekreterare, 08-624 74 03, 070-629 10 77
Lars Kristoferson, generalsekreterare WWF, 08-624 74 02, 070-371 69 04 Lotta Samuelsson, rovdjursansvarig WWF, 08-624 74 36, 0708-23 87 47