E.ON Sverige AB

EU delar E.ONs syn på biogasens potential

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2014 12:16 CEST

EU meddelande under tisdagen att man beviljar ett investeringstöd på motsvarande 203,7 miljoner Euro till E.ONs planerade biogasanläggning i Skåne. 

-  Att anläggningen nu beviljats investeringsstöd är väldigt positiva nyheter för oss och på sitt sätt avgörande för Bio2G:s framtid. Det innebär dock inte att vi per automatik sätter spaden i marken och börjar bygga, säger Anders Olsson, vice koncernchef på E.ON Sverige.

E.ON startade projektet, Bio2G, för att undersöka möjligheterna att bygga en anläggning för andra generationens biogasproduktion. Att genom förgasning av restprodukter från skogs- och jordbruk, producera ett biobränsle till transportsektorn i stora volymer; 1,5 TWh årligen. I ett slag skulle produktionen av biogas i Sverige dubbleras. Med tanke på att vägtrafiken ensamt står för 30% av landets samlade koldioxidutsläpp, skulle biogasproduktionen från Bio2G bli ett viktigt bidrag i omställningen till en svensk fossiloberoende fordonsflotta.

-  För att efterfrågan av sådana volymer ska uppstå behöver det ske en nationell marknadsutveckling av gasen som drivmedel. Det finns idag över 150 gasmackar och ca 50 000 fordon i landet, men för att det ska ta fart på riktigt krävs det en tydlig inriktning från politiskt håll att biodrivmedel ska utgöra en väsentlig del av svensk drivmedelsförsörjning – på bekostnad av de fossila alternativ som finns på fordonsmarknaden idag, säger Anders Olsson.

E.ON står för ca 25-30% av såväl den totala produktionen som distributionen av biogas i Sverige, och till hösten invigs dessutom en stor biogasproduktionsanläggning i Jordberga utanför Trelleborg. Men en politisk långsiktighet måste till för att inte marknaden ska bli mättad.

-  Hade det funnits en långsiktighet från politikerna på hur den så nödvändiga omställningen av transportsektorn i Sverige ska realiseras, vore beslutet enkelt för oss att börja bygga. Dessvärre är vi inte där. Men vi kommer sätta oss ner efter semestern och diskutera hur detta investeringsstöd påverkar projektet och hur vi kan gå vidare i nästa steg, avslutar Anders.

 

För mer information kontakta:
Jakob Holmström, kommunikationschef E.ON
0703 - 25 14 15

 

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 3 500 medarbetare i Norden och omsatte under 2013 cirka 37 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade cirka 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013.