Agenturföretagen

EU-direktivet om handelsagentens juridiska roll behålls för framtiden

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2015 16:04 CEST

Den 16 juli offentliggjorde EU-kommissionen den utvärderingsrapport om direktivet för handelsagenter. Nyheten om att direktivet kommer att behållas i sin nuvarande form är positiv för de 590.000 kommersiella agenturer verksamma i Europa.

- Detta är mycket goda nyheter för alla företag och medlemmar av IUCAB. Teamet med advokater och professionella affärsmän och affärskvinnor har arbetat för att bevara direktivet sedan 2013 eftersom det skyddar och säkrar den internationella handeln, säger Olivier Mazoyer, Frankrike, president IUCAB.

- Nästan 30 år efter offentliggörandet av direktivet står det klart att det fortfarande har kvar sitt värde och detta erkännande är av betydelse för handelsagenter och dess affärer. Beslutet är inte bara mycket viktigt för yrket som agent, utan också av intresse för gränshandeln. Jag är glad över att den rättsliga ställningen för handelsagenten inte kommer att ändras, säger Paul Holtrop, Nederländerna, generalsekreterare, IUCAB.

Den 16 juli offentliggjorde EU-kommissionen den utvärderingsrapport om EU-direktivet gällande handelsagentens juridiska roll med följande slutsatser:

- Direktivet uppfyller sina mål utomordentligt.

- Fördelarna med direktivet överstiger kostnaderna.

- Direktivet är relevant och kommer också att vara viktigt i EU i framtiden.

Kommissionen som ansvarar för utvärderingen rekommenderar därför att direktivet behålls i dess nuvarande form, vilket är mycket goda nyheter för de 590.000 kommersiella agenturer verksamma på B2B-nivå i Europa, som sammanlagtrepresenterar 1.7 miljoner tillverkare, varav 88% är små och medelstora företag.

I slutet av 2013 ville EU-kommissionen minska byråkratin, som en del av ombyggnaden enligt REFIT-programmet. I kommissionens kommunikation identifierade REFIT direktivet om handelsagenter som en lagstiftning som ska accepteras. Direktivet, som antogs 1986, har över flera decennier visat sig bilda en ram för en enhetlig kommersiell agenturlag i Europa. Varje medlemsland i EU måste ta hänsyn till detaljerna i direktivet vid tillämpningen av de nationella bestämmelserna i en kommersiell agentur.

Avskaffande av direktivet skulle ha inneburit att gränsöverskridande avtal blivit mycket mer komplicerade samt orsakat rättslig osäkerhet för handelsagenter och tillverkare. Vid ett avskaffande hade det blivit nödvändigt att enskilt förhandla varje avtal, vilket skulle orsaka byråkrati och höga kostnader.

Sedan 2013 har IUCAB och Eurocommerce gjort stora ansträngningar för att övertyga EU-kommissionen om fördelarna med direktivet. Slutligen nådde det offentliga samrådet slutsatsen att behålla direktivet i dess nuvarande form. Denna framgång visar vikten av en organisation som IUCAB och dess medlemmar kan vara stolta över att vara en del av vår organisation.

AGENTURFÖRETAGEN I KORTHET:

Agenturföretagen grundades 1914 och har 100 års erfarenhet av handel.

Agenturföretagen är en medlemsägd branschorganisation som verkar för att utveckla handeln för agenter, importörer/distributörer och leverantörer i Sverige och internationellt. Agenturföretagen har över 650 företagsmedlemmar, varav 400 företag är verksamma inom mode och design.

Agenturföretagen är aktiv inom Internationella Handelskammaren och IUCAB (Internationally United Commercial Agents and Brokers), ett internationellt nätverk för agenter och importörer. Agenturföretagen är delägare i Swedish Fashion Council.

På uppdrag av medlemmarna driver Agenturföretagen olika handelsplatser och initiativ, däribland Stockholm Fashion District med Preview Fabrics & Accessories, Nordic Shoe & Bag Fair, handelshuset Stockholm Skohus samt det nya handelshuset – Stockholm Showrooms (invigning i februari 2016) allt i Nacka strand/Stockholm. I tillägg till detta även mässorna Nordic Fabric Fair i Borås och Inköpsdagarna i Varberg.