Piratpartiet

EU-domstolen öppnar för privatiserad utpressning

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2012 13:29 CEST

Fem ljudboksförlag har i enlighet Ipred-lagen begärt ut användarinformation från internetleverantören ePhone. Företaget har dock vägrat att lämna ut informationen med hänvisning till att det kunde strida mot EU:s datalagringsdirektiv. Högsta domstolen skickade därför frågan vidare till EU-domstolen, som i dag kommit med ett nedslående utlåtande.

- Jag visste ju att det här var en möjlig utgång, men det känns alltid tråkigt när ännu en liten bit av våra rättigheter tas bort, säger Piratpartiets partiledare, Anna Troberg.

EU-domstolen menar att den svenska Ipred-lagen balanserar den personliga integriteten och upphovsrätten på ett tillfredsställande sätt och att datalagringsdirektivet därmed inte är ett hinder för Ipred-lagen. Piratpartiet är kritiskt till beslutet.

– Det är allt annat än balanserat att låta upphovsrätten trumfa alla andra rättigheter, säger Troberg. Upphovsrättsindustrins obönhörliga ovilja att anpassa sig till verkligheten riskerar att kosta oss alla både privatliv och rättssäkerhet. Ur ett människorättsperspektiv är det oacceptabelt.

Upphovsrättsindustrin har mobiliserat rejält och under det senaste halvåret har en rad uppmärksammade fildelningsrättegångar ägt rum, utan stöd av Ipred-lagen. I och med EU-domstolens beslut kommer häxjakten på människor som delar med sig av kultur att intensifieras och dessutom skötas av privata aktörer, det vet vi från hur det hela hanterats i Danmark.

– Kortsiktigt kommer beslutet att få påtagliga negativa konsekvenser för en hel generation kulturskapare och kulturälskare, säger Troberg. I slutänden kommer det dock bara att att leda till att fler och fler vänder sig mot upphovsrättsindustrin och istället väljer att stödja fria kulturskapare och organisationer som arbetar för att främja fri kulturspridning. Framtiden kommer att vara öppen, inte stängd.

Piratpartiet  är ett svenskt, politiskt parti som grundades 2006. Partiets politiska verksamhet riktar sig mot informationshantering i det nya samhället, och hur vi i lagar och affärsverksamheter hanterar informations- och kunskapsflöden. Piratpartiet står för ett ideal om informationsautonomi för varje individ - fri kunskapsdelning, fri kulturdelning och varje persons frihet att själv välja vilken data som tillgängliggörs och åt vem under vilken tid.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet har också många systerpartier i andra europeiska länder, vissa av dem med folkvalda representanter på lokal och regional nivå. Ett internationellt och ett europeiskt samarbete har funnits sedan 2006.