Livsmedelsverket

EU förbjuder färgämnet E 128, röd 2G

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 13:04 CEST

EU-kommissionen har beslutat att användningen av livsmedelsfärgen E 128, röd 2G, inte längre är tillåten. Livsmedel som innehåller färgämnet får inte längre släppas ut på marknaden och import av livsmedel som innehåller färgämnet är inte längre tillåten. Färgämnet används endast i två brittiska och irländska produkter och har inte använts i Sverige.


Orsaken till beslutet är att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, vid en systematisk genomgång av livsmedelsfärgämnen har funnit att tillsatsen E 128, röd 2G i hög grad omsätts till anilin i kroppen. Anilin misstänks kunna vara cancerframkallande.I den bestämmelse som gällt hittills har färgämnet endast fått användas i två speciella brittiska och irländska produkter som ska ha namngetts ”breakfast sausage” respektive ”burger meat”. Färgämnet har inte använts i Sverige.Under en övergångsperiod får dessa produkter - ”breakfast sausage” och ”burger meat” som innehåller E 128, röd 2 G - saluföras ända till bäst-före-datumet om de släppts ut på marknaden senast den 27 juli 2007. Detta gäller också om dessa produkter importeras och där importören kan påvisa att de hade avsänts från det berörda tredjelandet och var på väg till ett EU-land senast 27 juli 2007.


Ytterligare upplysningar

Evelyn Jansson Elfberg, regelavdelningen, 018-17 56 71
Kettil Svensson, toxikologiska enheten, 018-17 57 51EU-kommissionens förordning (EG) nr 884/2007
http://www.slv.se/templates/SLV_ExistingLegislationPage.aspx?id=20027&epslanguage=SV