Statens folkhälsoinstitut

EU-förslag för att motverka övervikt

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 14:15 CET

EU-kommissionen föreslår genomgripande reformer av den gemensamma organisationen för marknaden av frukt och grönsaker. Syftet med förslaget är att sektorn ska bli mer i linje med den övriga reformerade gemensamma jordbrukspolitiken inom EU.

Genom reformförslaget hoppas kommissionen att bland annat konsumtionen av frukt och grönsaker förhoppningsvis ökar, särskilt bland unga och mindre prioriterade grupper. Förslaget innehåller åtgärder som hoppas öka konkurrenskraften inom frukt- och grönsaktsektorn och gör den mer marknadsorienterad, att inkomstvariationerna till följd av kriser minskar, miljöskyddet förbättras och reglerna förenklas.

EU-kommissionen hoppas att reformen uppmuntrar fler odlare att gå med i producentorganisationer och att dessa får fler verktyg till krishantering. Dessutom föreslår reformen att frukt- och grönsakssektorn integreras i systemet med samlat gårdsstöd, att en minimigräns när det gäller utgifterna för miljöåtgärder upprättas, EU-stödet till ekologisk produktion och marknadsföringsåtgärder ökar samt att exportbidragen för frukt och grönsaker avskaffas.

När det gäller marknadsföring av frukt- och grönsaker föreslår reformen att följa Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer om ett intag av 400 gram frukt och grönsaker om dagen. I dag är det bara Grekland och Italien som når upp till denna nivå. Dessutom kommer samfinansieringen från gemenskapen att ökas till 60 procent om marknadsföringen av frukt och grönsaker riktas mot barn och ungdomar i skolåldern.
Kommissionen hoppas att Europarådet och parlamentet kommer att godkänna reformen före mitten av 2007 så att den kan träda i kraft under 2008.

Läs mer om reformförslaget på EU-kommissionens hemsida
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/fruitveg/index_en.htm

Kontakt: Cristina MattssonStatens folkhälsoinstitut, Swedish National Institute of Public Health
SE-831 40 Östersund, Besök och leverans (Visit): Forskarens väg 3
Kontor (Office) Stockholm: Olof Palmes gata 17
Tfn: +46 (0)8 566 135 00, Fax +46 (0)63 19 96 02, E-mail info@fhi.se