Världsnaturfonden WWF

EU fortsätter att slösa energi

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 16:00 CET

Bryssel, Belgien: I skuggan av finanskris och oroligheter i Egypten har EUs statsministrar träffats idag i Europeiska rådet för att bland annat diskutera frågor som energi och innovation. WWF är besviken över bristen på ambitiösa beslut om energieffektivisering.

– Europa slösar miljarder euro varje år på föråldrad och osäker energiteknik. Det är förvånande att Europas ledare inte bestämmer sig för att satsa på en stark ekonomi med effektiva energilösningar och förnybar ren energi, säger Tony Long, chef för WWFs Brysselkontor.

– Än en gång pratar man löst om att spara energi i teorin, men inte i praktiken. Planer på att energieffektivisera i befintliga byggnader finns inte med på dagordningen. Det är nu upp till kommissionen att ta ansvar och föreslå en tydlig strategi för att minska energianvändningen med 20 procent i Europa. Utan bindande mål för länderna kommer målen inte att nås.

– Det är mycket märkligt att EUs statsministrar inte tar tillfället i akt att tydligare koppla samman energi och innovation då bägge frågorna står på agendan. Klimatinnovationer inom förnybar energi och effektivisering är nödvändiga av klimatskäl och för att slippa bli frånåkta av globala konkurrenter. Nu missar vi möjligheter att få till växande företag och nya jobb, säger Stefan Henningsson, klimatchef på WWF i Sverige.

Statsministrarna håller fast vid sitt engagemang för 80-95 procents minskning av växthusgaserna fram till 2050. Men med EUs nuvarande åtgärder kommer målen inte att nås, säger Stefan Henningsson.

För frågor, kontakta: Stefan Henningsson, klimatchef, 070-579 92 91
Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se