Försvarsdepartementet

EU genomför krishanteringsövning

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 13:47 CEST

Mellan den 18-27 maj genomförs EU:s krishanteringsövning CME 04 (Crisis Management Exercise 2004). Det är EU:s tredje krishanteringsövning inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

CME 04 omfattar planeringen av en EU-ledd krishanteringsinsats med både civila och militära resurser. Syftet är att öva EU:s procedurer och strukturer för krishantering samt att öva EU:s nyttjande av ett nationellt operativt högkvarter.

CME 04 baseras på samma fiktiva scenario som förra årets EU-övning, där tre länder på ön "Atlantia" är drabbade av oroligheter. För att hindra att utvecklingen förvärras och för att bidra till en lösning av konflikten överväger EU olika civila och militära åtgärder för att stödja det fredsavtal som är under förhandling. För första gången kommer också räddningstjänst (civil protection) att övas.

I övningen deltar på EU-sidan medlemsländerna (på huvudstadsnivå och genom representationerna i Bryssel), delar av rådssekretariatet, Höge representanten, Kommissionen och EU:s satellitcenter. Dessutom kommer konsultationer att genomföras med vissa samarbetsländer.

Från svensk sida deltar Sveriges ständiga representation vid EU, Utrikes-, Försvars-, Justitie- och Finansdepartementen samt berörda myndigheter.


Kontakt
Magnus Edin
Tf pressekreterare
08-405 25 66
070-220 09 53
e-post
Maria Nilsson
Forskningsassistent
08-405 26 55