Ratos AB

EU godkänner försäljning av Hilding Anders

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 13:10 CET

EU kommissionen har godkänt Ratos och Nordic Capitals försäljning av Europas ledande sängtillverkare Hilding Anders till det internationella private equity-bolaget Investcorp. Därmed kan affären som offentliggjordes den 24 november slutföras. För Ratos del medför försäljningen en exitvinst om drygt 215 Mkr.

För ytterligare information
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2003 24 februari 2004
Bolagsstämma 1 april 2004
Delårsrapport januari-mars 2004 12 maj 2004
Delårsrapport januari-juni 2004 25 augusti 2004
Delårsrapport januari-september 2004 12 november 2004

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till ca 7,6 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Dahl, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Overseas Telecom, Q-Labs och Superfos.