SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget

EU godkänner SCAs avyttring av förpackningsverksamheten till DS Smith

Pressmeddelande   •  Maj 25, 2012 11:51 CEST

EU-kommissionen har idag, den 25 maj 2012, godkänt DS Smith’s förvärv av SCAs förpackningsverksamhet, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige. Köpeskillingen uppgår till 1,7 miljarder EUR på skuldfri bas. Verksamheten har cirka 12 000 anställda.

”Nu är den viktigaste förutsättningen uppfylld för att kunna slutföra affären. Dagens EU-beslut innebär att SCA kan fortsätta att stärka och befästa sina positioner inom hygien- och den skogsindustriella verksamheten”, säger Jan Johansson, vd och koncernchef i SCA.

Kommissionen har ställt som villkor för beslutet att DS Smith gör vissa avyttringar efter förvärvet. SCAs förpackningsrörelse kommer att övergå i DS Smiths ägo i samband med att affären slutförs, som förväntas ske enligt plan.

Se även tidigare pressmeddelanden daterade 2012-01-17 och 2012-04-25.

Stockholm den 25 maj, 2012


För ytterligare information, kontakta:

Jessica Ölvestad, Manager IR Manager/Pressekreterare 08-788 52 82


Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2012 klockan 11.45

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper, sågade trävaror och förpackningslösningar. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2011 var 106 miljarder kronor (11,7 miljarder euro). SCA har omkring 44.000 anställda. Mer information på www.sca.com

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.