Utrikesdepartementet

EU har antagit nya och enklare regler för förmånsursprung

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 14:02 CEST

Enklare och generösare ursprungsregler är en avgörande faktor för att integrera utvecklingsländerna i världsekonomin. EU:s tullkodexkommitté fattade i dag beslut om nya ursprungsregler för EU:s allmänna preferenssystem (GSP). De nya reglerna, som är enklare och mer utvecklingsvänliga, ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Ett mycket stort framsteg är att så kallad enstegsbearbetning på tekoområdet ges till de minst utvecklade länderna (MUL). Detta betyder  att importerad väv får användas för att tillverka förmånsberättigad konfektion. Tidigare krävdes att både väven och konfektionsvaran hade tillverkats i förmånslandet.

Betydande liberaliseringar har skett för många sektorer både vad gäller industrivaror såsom kemikalier, plast, trä, papper, metaller och elektronik, och bearbetade jordbruksprodukter. Dessutom har de administrativa kraven för att bevisa ursprung förenklats.

De nuvarande ursprungsreglerna för EU:s allmänna tullpreferenssystem (GSP) uppfattas - inte minst av många utvecklingsländer och av ekonomiska operatörer i EU - som restriktiva och onödigt krångliga. År 2003 påbörjades ett arbete med att ta fram nya ursprungsregler och detta arbete har nu lett fram till  ursprungsregler som sammantaget är påtagligt bättre än nuvarande regler.

Sverige har aktivt arbetat för att förenkla och liberalisera ursprungsreglerna, för att anpassa dem mer till dagens produktions- och handelsmönster samt göra dem mer utvecklingsvänliga.

För mer information vänligen kontakta Monica Ohlsson, pressekreterare hos handelsministern.


Kontakt:
Monica Ohlsson
Pressekreterare hos Ewa Björling
08-405 37 11
070-296 18 99