Utrikesdepartementet

EU har i dag fattat beslut om att underteckna ett frihandelsavtal med Sydkorea

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 12:51 CEST

Sydkorea är i dagsläget en viktig handelspartner i Asien för Sverige och EU och med ett undertecknat frihandelsavtal kan relationerna utvecklas ytterligare.

Frihandelsavtalet bedöms vara av stort ekonomiskt intresse för EU och gynnsamt för svenska konsumenter och producenter. Avtalet kommer bland annat att innebära att tullarna försvinner på i princip alla industrivaror och därmed leda till omfattande besparingar för Europas exportörer. Minst lika viktigt är att de ibland betydande icke-tariffära handelshindren kommer att minska som en följd av att frihandelsavtalet med Sydkorea träder i kraft.

- Dagens beslut om att underteckna avtalet med Sydkorea är mycket glädjande och en tydlig signal från EU om vikten av frihandel. Öppna marknader och frihandel är vägledande principer för den svenska regeringens handelspolitik och Sydkorea är en viktig handelspartner i en ekonomiskt mycket intressant region. Regeringen har arbetat intensivt för ett brett och ambitiöst frihandelsavtal med Sydkorea sen förhandlingarna inleddes 2007, sade handelsminister Ewa Björling.


Kontakt:
Monica Ohlsson
Pressekreterare hos Ewa Björling
08-405 37 11
070-296 18 99-------------------------
Läs mer
-------------------------
Sydkorea (http://www.regeringen.se/sb/d/2520/a/14507)
Ewa Björling (http://www.regeringen.se/sb/d/9530)