Utrikesdepartementet

EU inleder frihandelsförhandlingar med Kanada

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 16:26 CEST

Vid dagens rådsmöte i Bryssel fattade EU:s medlemsstater beslut om att ge EU-kommissionen mandat att inleda förhandlingar om ett nytt frihandelsavtal med Kanada.

- Den ekonomiska vinsten med ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Kanada skulle bli betydande, runt 11,6 miljarder euro årligen enligt en studie som presenterades i oktober 2008. Tjänstehandeln står för runt hälften av den förväntade vinsten, medan sänkta och slopade tullar står för en fjärdedel och regelförenklingar och andra så kallade icke-tariffära handelshinder står för en fjärdedel, säger handelsminister Ewa Björling.

- Beslutet är samtidigt politiskt viktigt, det sänder en signal om att EU vill fortsätta det konkreta och operativa arbetet med att ta bort handelshinder, underlätta för investeringar och öppna upp ekonomin. En inriktning som är helt avgörande om vi vill vända den ekonomiska nedgången så snabbt som möjligt, säger handelsminister Ewa Björling.

Handeln med varor mellan EU och Kanada uppgår enligt EU-kommissionens beräkningar idag till ett värde av 49,8 miljarder euro årligen (2008) medan handeln med tjänster värderas till 21,2 miljarder euro (2007).

De största produktkategorierna som exporteras från Sverige till Kanada är läkemedel, bilar, raffinerade mineraloljeprodukter samt verkstadsprodukter och maskinutrustning. I den andra riktningen märks bland annat malmer, läkemedel, flygplan, kraftalstrande maskiner samt järn och stål.

Sveriges varuexport till Kanada uppgick 2008 till 11,1 miljarder kronor, importen till runt 3,5 miljarder kronor. År 2006 fanns 140 svenska dotterbolag etablerade i Kanada, medan 68 kanadensiska företag verkar på den svenska markanden (2005).


Kontakt:
Monica Ohlsson
Pressekreterare hos Ewa Björling
08-405 37 11
070-296 18 99