Seabased AB (publ.)

EU-ja till svensk vågkraft

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 18:15 CET

Vågkraftsförtaget Seabased har fått EU-kommissionens ja till 139 miljoner kronor i stöd för att utveckla den hittills största vågkraftsparken i Sverige. Projektet ingår i regeringens satsningar på att främja utvecklingen av förnybar energi. EU-kommissionens godkännande, som offentliggjordes på onsdagen, har varit ett villkor för att Energimyndigheten ska kunna lämna stöd till projektet.

I projektet, som genomförs med finländska Fortum som partner, kommer sammanlagt cirka 420 vågenergiomvandlare att tillverkas i Lysekil för att sedan driftsättas och utvärderas i havet nordväst om Smögen i Sotenäs kommun. Den s.k. demonstrationsanläggningen beräknas vara klar inom två till tre år från projektstarten. Totalkostnaden är cirka en kvarts miljard kronor.

–Vi är glada över EU-kommissionens beslut och nu väntar vi bara på ett tilläggsbeslut från Energimyndighetens energiutvecklingsnämnd som också blir grund för Fortum’s och Seabased’s beslut att kunna köra igång. Om allt löper enligt plan blir anläggningen en av de största i världen med en märkeffekt på 10MW, säger Billy Johansson, VD för Seabased AB.

Seabased kommer genom Seabased AB’s dotterbolag Seabased Industry AB att bygga och leverera anläggningen och med detta starta en industri i Sverige som leverantör av vågkraftsanläggningar.

Fortum kommer att vara Seabased’s samarbetspartner för vågkraftsparken, som är en s.k. demonstrationsanläggning med syftet att utvärdera tekniken i stor skala och även verifiera antaganden gällande produktionsvolymer, underhållskostnader och funktion under lång tid m.m. Projektet innebär också en fortsatt intensiv forskning och utveckling av det koncept Seabased använder.

–Historien visar att ett nära samarbete mellan leverantör av nytt system och en stark kund är mycket viktigt för att få ett bra resultat. Energimyndigheten bidrar med finansiering eftersom vi fortfarande befinner oss i en utvecklingsfas. Tillsammans kommer vi att leverera förnybar energi till svenska konsumenter från ett helt nytt kraftslag – vågkraften, säger Billy Johansson avslutningsvis.

För mer information kontaktas Billy Johansson VD (Email: billy@seabased.com ,Tel: 018 504803 eller mobil 070 5325560)

 

 

Faktaruta 1:

Därför säger EU-kommissionen ja

Generaldirektoratet för konkurrens (DG COMP) vid EU-kommissionen har i sin prövning konstaterat att stödet till projektet ligger helt i linje med de mål rörande forskning och utveckling, klimatförändringar och energi som EU har stakat ut för 2020.

Man säger även att det statliga stödets negativa påverkan på konkurrensen uppvägs av dess positiva effekter. Kommissionen konstaterar vidare att forskningsprojektet inte skulle kunna locka tillräckligt med marknadsfinansiering eftersom de tekniska, ekonomiska och kommersiella riskerna med projektet är så stora. Därför är ett statligt stöd motiverat.

 

Faktarruta 2:

Så fungerar vågkraftsanläggningen

Seabaseds teknik baseras på vågkraftsaggregat, s k linjärgeneratorer, som är placerade på havsbotten. Det är en generator med en permanentmagnet som rör sig upp och ned istället för att snurra som rotorn i en vanlig generator.

Aggregaten är via linor förbundna med bojar på ytan som fångar upp vågornas rörelseenergi, vilken omvandlas till elenergi i generatorerna.

Aggregaten är i sin tur sammankopplade med varandra genom undervattensställverk till en vågkraftspark, från vilken en växelström kan levereras via en sjökabel direkt till det landbaserade elnätet.

Med många små enheter blir en anläggning skalbar. Det betyder att den är lätt att anpassa till olika bottnar och andra förhållanden som kan påverka en lokalisering.

Bilder finns att hämta på hemsidan www.seabased.com