Awapatent

EU-kommissionär avslöjar: EU:s nya patentsystem blir kraftigt försenat

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 10:18 CEST

Det nya patentsystemet inom EU blir kraftigt försenat. Det avslöjar EU-kommissionären Frits Bolkenstein för Awapatents kundtidning. Det kan dröja ända fram till 2009 innan det nya systemet införs. Förseningen är ett hårt slag mot forskningsintensiva företag. Den tredje mars i år enades EU:s medlemsstater om huvuddragen kring införandet av ett nytt patentsystem i Europa. Från år 2005 skulle det räcka med en enda patentansökan för att få patentskydd inom hela EU-området. Därmed skulle kostnaderna för patent mer än halveras för företag som är verksamma i flera EU-länder. Men nu klargör alltså den EU-kommissionär som ansvarar för frågan att tidplanen inte är hållbar. Orsaken är att det nya patentsystemet kräver att en europeisk patentkonvention ratificeras av samtliga EU-länder. Först därefter kan det nya systemet tas i bruk. Och denna process lär enligt Frits Bolkenstein ta oväntat lång tid. - Eftersom den reviderade europeiska patentkonventionen både måste ratificeras och träda i kraft innan ansökningar om EU-patent kan lämnas in, tror jag att 2008 eller 2009 är ett mer realistiskt datum, säger Frits Bolkenstein till Awapatents kundtidning. Därmed väntar upp till fyra års försening av det nya patentsystemet. - För företag som är forsknings- och utvecklingsintensiva och dessutom verksamma i hela EU-området innebär förseningen miljontals kronor i oväntade och onödiga kostnader, säger Stefan Hjelmqwist, marknadschef på Awapatent. - En annan konsekvens är att införandet av en EU-domstol för patentfrågor fördröjs flera år. Därmed tvingas företag fortsätta försvara sina patenträttigheter i flera europeiska domstolar samtidigt, med kostnader och tolkningsproblem som följd, konstaterar Stefan Hjelmqwist. För ytterligare information: Stefan Hjelmqwist, marknadschef, Awapatent AB Telefon: 040-98 51 60, mobil: 0708-86 87 97 E-post: stefan.hjelmqwist@awapatent.com Bilder och övrig pressinformation gällande Awapatent finns på:http://www.awapatent.com/SE Awapatent AB är Europas näst största konsultföretag inom immaterialrätt (patentfrågor, design, varumärkesskydd), IT-juridik och biorätt. Awapatent har cirka 280 anställda och omsatte 399 MSEK under 2002. Kunder är bland andra svenska och utländska industriföretag. Huvudkontoret ligger i Malmö.