Svenska ESF-rådet

EU-kommissionen besöker äldreboende

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 10:00 CET

I morgon, fredag 12 februari, besöker EU-Kommissionen projektet SpråkSam för att ta del av hur ett av projektets arbetsplatser, Lötsjögårdens äldreboende från Sundbybergs stad, arbetar med att utveckla språket för sina anställda. Personalen på Lötsjögårdens äldreboende är några av de 1500 anställda som nu fått chansen att förbättra språket och samtidigt höja kompetensen genom projektet SpråkSam som finansieras med 30 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF.

- Att kommunicera och förstå varandra är en viktig faktor inom vård- och omsorgsarbetet. I Stockholms län är arbetsplatserna inom vården ofta mångkulturella och majoriteten av personalen har inte svenska som modersmål, säger Kerstin Sjösvärd, vårdlärare, lärare i svenska för invandrare och projektledare för SpråkSam.

Projektet har skapat stor uppmärksamhet både i och utanför Sveriges gränser för sitt unika arbetssätt, och i samband med sitt årliga uppföljningsmöte med Svenska ESF-rådet den 12 februari besöker EU-kommissionen SpråkSam.

- Personer med utländsk bakgrund och begränsade kunskaper i svenska riskerar, på grund av de ökade kraven på läs- och skrivkunnighet inom vård och omsorgen, att slås ut från arbetsmarknaden. Målet med projektet är därför att utveckla svenska språket på arbetsplatsen, säger Kerstin Sjösvärd.

Projektet baseras på tidigare erfarenheter och aktuell språkforskning som integreras i arbetet med att skapa en lärande organisation av arbetsplatsen. Projektet bedrivs på 23 utvalda arbetsplatser inom Stockholms län där personer med bristande kunskaper i svenska får skräddarsydda undervisningsinsatser i vårdkunskap och svenska. Undervisningen kopplas till vardagliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen som till exempel telefonsamtal och att skriva minnesanteckningar under arbetsplatsträffar. 

- Att kombinera språk- och yrkesanpassningar är viktigt vid språkinlärning, men vi tror på att angripa problematiken på ett nytt sätt, nämligen genom att skapa språkutvecklande arbetsplatser där vi arbetar med att engagera alla kollegorna på arbetsplatsen som stöttande miljö för dem som lär sig svenska som andraspråk.

Nya metoder för undervisning i vård och svenska som andraspråk
Förutom att vårdpersonalen ska förbättra sina språkkunskaper måste nya metoder för undervisning i vård och svenska som andraspråk utvecklas.  Därför för SpråkSam samman forskning och arbete, och språkforskare från Stockholms universitet och Södertörns högskola finns med i projektet för att planera utbildningsinsatser samt pröva metoder för att stimulera språklig och kommunikativ utveckling på arbetsplatser. 

SpråkSam är ett ESF-projekt som startade den 15 april 2009 och ska pågå fram till 2011. Idén bakom projektet är att:
- Stärka språkutvecklingen i omsorgen
- Skapa språkstödjande miljöer på arbetsplatsen för att stötta dem som har bristfälliga kunskaper i svenska.
- Utveckla nya pedagogiska metoder i samverkan mellan arbetsplats, komvux och sfi (svenska för invandrare).

För mer information om projektet eller för att ta del av någon arbetsplats som ingår i SpråkSam, Kontakta Kerstin Sjösvärd,  projektledare, tel:  073 688 32 71. Webbplats: www.spraksam.se.  

För mer information om Europeiska socialfonden, kontakta Max Wallenberg, informatör på myndigheten Svenska ESF-rådet som förvaltar Europeiska socialfonden i Sverige, telefon: 08-579 171 37, webbplats: www.esf.se.

Europeiska socialfonden (förkortat ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Under perioden 2007–2013 har Sverige tilldelats 6,2 miljarder kronor ur Socialfonden. Sverige kommer att bidra med minst lika mycket i offentliga medel.