Försvarsdepartementet

EU-kommissionen beviljar ansökan om pilotprojekt om sjöövervakning

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 11:28 CET

Europeiska kommissionen har beviljat Kustbevakningens ansökan att genomföra ett pilotprojekt om integrerad övervakning av de nordeuropeiska havsområdena (MARE/2009/04).

- Genom ett ökat samarbetet kring sjöövervakning och dela sjörelaterad information kan vi bättre hantera ett stort antal verksamheter till sjöss. Detta var en prioriterad fråga under det svenska EU-ordförandeskapet 2009, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Pilotprojektet syftar till att göra befintliga system för sjötrafik- och sjöövervakning mer interoperabla mellan medlemsstater med kust till de nordeuropeiska havsområdena.

Projektet ska visa på lösningar, främst på rättsliga och administrativa områden, som kan bidra till ökad samordning mellan myndigheter. Målet är effektivare myndighetsutövning, kostnadsbesparingar och att underlätta för sjötransporter genom att bl.a. underlätta anmälningsrutiner för sjöfarten, samt möjligheten att ge bättre stöd för t.ex. sjösäkerhet, sjöfartsskydd, sjö- och miljöräddningstjänst, brottsbekämpning, gränsövervakning, gränskontroll, tull och fiskerikontroll.

Projektet beräknas pågå i två år och ska bedrivas i samverkan med motsvarande projekt i Medelhavsregionen.

I projektet deltar 24 myndigheter från tio länder som projektmedlemmar: Belgien, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Sverige och Tyskland. Följande svenska myndigheter deltar: Kustbevakningen (projektledare), Försvarsmakten, Fiskeriverket, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Transportstyrelsen och Tullverket.


Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Richard Vesterberg
Departementssekreterare
08-405 24 48