NS Sensus

EU-kommissionen om korruption inom kommissionen

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 11:00 CEST

EU-kommissionen har visat upp sitt ansikte, korruptionsansikte, återigen en stor korruptionsskandal inom EU. Det kan icke på något sätt uteslutas att ytterligare avslöjande kommer om korruption inom kommissionen, det har hänt förut och det var mer eller mindre väntat att det skulle hända igen!

Skrivelse till EU-kommissionen bl.a. kommissionär Viviane Redign denna dag påvisar mycket starka misstankar om ytterligare korruptionsskandal i maktkorruptionens tecken, det återstår och se i en demokratisk utveckling om media och journalister även fördjupar sig och kritiskt granskar det som nu beredes er möjligheten att avsätta tid för.

Det ligger i allmänhetens intresse utifrån att allmänheten och skattebetalarna drabbas av de konsekvenser som följer av det som påvisats till kommissionär Viviane Reding.

Du läser mera via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/10/Skrivelse-till-EUROPEISKA-KOMMISSIONEN-bl.a.-kommission%C3%A4r-Viviane-Reding-ang.-korruption-inom-EU-kommissionen-2012-10-17.pdf

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/


Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/