SEKO, facket för service och kommunikation

EU-kommissionen ser över sjötrafikens villkor

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:25 CET

Efter fall av lönedumpning ska EU-kommissionen studera villkoren för de anställda vid färjor. Resultatet kan bli ett särskilt direktiv för att reglera arbetsförhållandena för dessa. Sjötrafiken omfattas nämligen inte av utstationeringsdirektivet.

Efter uppmärksamheten kring Viking Line och Irish Ferry – två färjeföretag som ersatt sin personal med lågavlönad utländsk arbetskraft – ska EU-kommissionen studera förhållanden på färjetrafiken inom unionen. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot villkoren för de anställda.

Studien ska inriktas på att samla in fakta om branschen, de legala aspekterna på att använda EU:s lagstiftning på båtar från tredje land samt föreslå åtgärder för att trygga goda villkor för de anställda och motverka social dumpning.

För det senare syftet kan det bli aktuellt med ett särskilt direktiv eftersom sjöfarten inte omfattas av utstationeringsdirektivet, som säger att värdlandets arbetsvillkor ska gälla.

Källa:
Brysselkontoret