Den Nya Välfärden

EU-kommissionen tvingar Regeringen till handling

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 13:33 CEST

Flera svenska kommuner bryter mot EU:s regler om offentlig upphandling. Nu sätter EU-kommissionen ner foten och kräver att bestämmelserna om offentlig upphandling efterlevs när kommuner upphandlar avfallshantering.

Stiftelsen Den Nya Välfärden har tidigare uppmärksammat en mängd fall av kommunala överträdelser av lagen om offentlig upphandling, bland annat hos två av de kommuner som kritiseras av EU-kommissionen.
EU:s upphandlingsdirektiv ska garantera att offentliga kontrakt tilldelas i rättvis och öppen konkurrens. De svenska kommuner som nu kritiseras har tilldelat flera kontrakt på avfallshantering till bolag de själva äger. Detta trots att de är skyldiga att upphandla. De ger inte andra företag någon chans att konkurrera vilket riskerar att snedvrida konkurrensen och leder kanske till slöseri med skattebetalarnas pengar, framhåller EU-kommissionen i sitt pressmeddelande.

- Det här ställningstagandet är viktigt eftersom det visar att EU ser vikten av att Sveriges kommuner håller sig till regelverket. Regeringen har inte tagit tillräckliga krafttag mot kommuner som vägrar att upphandla och därför är det bra att EU agerar. Bättre efterlevnad leder bland annat till skärpt konkurrens, mer valuta för skattebetalarnas pengar och starkare skydd mot korruption. Det är viktigt att bestämmelserna följs, säger Pär Cronhult, chefjurist vid Den Nya Välfärden.

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden. Den inrättades 1 januari, 1994 för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 500 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand Linderoth, tidigare stadsjurist i Stockholm, Sigvard Berglöf, tidigare regeringsråd, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Palm, tidigare vd Näringslivets regelnämnd.