Karolinska Institutet Science Park

EU-kommissionen väljer KI Science Park

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 09:05 CEST

När EU-kommissionens generaldirektorat för forskning, JRC, kallar till rundabordssamtal om vetenskapligt stöd är det KI Science Park som representerar de europeiska forskningsparkerna.

– Jag är stolt och smickrad över att vara inbjuden för att berätta om vår dynamiska tillväxtmiljö, säger Märit Johansson, VD för Karolinska Institutet Science Park.

Det är EU-kommissionens Joint Research Centre, JRC, som tillsammans med den internationella organisationen IASP, International Association of Science Parks, lyfter frågan om vikten av stöd till högsta EU-nivå. Rubriken för rundabordssamtalet är Scientific Support to Key Enabling Technologies and Innovative SMEs och det handlar om stöd till små och medelstora bolag som utvecklar lovande life science-teknologier.

EU har identifierat tillväxt i små och medelstora företag som nyckeln för att uppnå de tuffa mål som satts för2020. Det är mot den bakgrunden som KI Science Park har valts ut som ett intressant exempel på vikten av idéflöde och kunskapsutbyte för att driva innovativ utveckling inom life science.

KI Science Park har på några få år växt till över 60 företag. Närheten till världsledande forskning inom Karolinska Institutet och möjligheten att skapa ett kvalificerat och exklusivt nätverk är lockande för forskningsintensiva små och medelstora företag.

– Vi är väl medvetna om att expansion inte är allt, men samtidigt måste man uppnå en kritisk massa för att bli en spelare att räkna med, och det är vi nu, säger Märit Johansson.

Basfunktioner som kontor, laboratorier, infrastruktur och service är viktiga, men Märit Johansson menar att KI Science Park är så mycket mer än ett högteknologiskt företagshotell. Nu läggs ytterligare vikt vid de specifika stödfunktioner som är viktiga för life science- bolag.

– Vi satsar hårt på att få igång samverkan och att vidmakthålla idéflödet. En av våra viktigaste uppgifter är att vara en bas för nätverkande och informella kontakter. De mjuka värdena är vår hårdvaluta.

Vid rundabordssamtalets tredje session, HEALTH Sector - Scientific Support to KETs and Innovative SMEs medverkar:

Renzo Dal Molin, Director of Advanced Research for SORINCRM

Nicolas Gouze, General Secretary of The European Technology Platformon Nanomedicine

Maria Pilar Aguar Fernández, Head of Unit at the Institute forHealth and Consumer Protection, Joint Research Centre, European Commission

Märit Johansson, CEO of Karolinska Institutet Science Park

Samtalet modereras av Brian Heap, President of the EuropeanAcademies Science Advisory Council (EASAC)

För kontakt med Karolinska Institutet Science Park AB:
Märit Johansson, VD, telefon 0708-72 35 32

Karolinska Institutet Science Park AB är en forskningspark med mer än 60 företag inom life science och medicinteknik. KI Science Park finns i Solna och i Flemingsberg i södra Stockholmsregionen och tillhandahåller moderna lokaler, förstklassiga laboratorier och inkubatorer med alla möjligheter till stöd.