Världsnaturfonden WWF

EU-kommissionens gröna bok om fisket inger hopp - nu är det upp till medlemsländerna

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 08:55 CEST

EU-kommissionens så kallade gröna bok om EUs fiskeripolitik ska nu presenteras för fiskerådsmötets ministrar i Bryssel. Den visar att vad som krävs för att rädda Europas fiskbestånd och för att skapa en lönsam fiskerinäring, är en radikal politisk reform och ett seriöst åtagande från respektive lands regering.

Gröna boken är resultatet av en gedigen undersökning av Europas misslyckade fiskeriförvaltning som anklagas för ett massivt överfiske och ett fortgående slöseri.

- EU-kommissionen har producerat en berömvärd och ärlig kritik av den icke fungerande gemensamma fiskeripolitiken. På grund av att EUs medlemsländer och kommissionen inte tagit tillvara möjligheterna som 2002 års reform erbjöd, har de misslyckats med sina åtaganden, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF. De har misslyckats med fisken och misslyckats med fiskeindustrin. Nu kan de inte längre predika reformer och samtidigt undvika de svåra val som måste göras.

Två tredjedelar av Europas fiskbestånd minskar - inklusive några av de populärare arterna som torsk och tunga.

Blåfenad tonfisk från Medelhavet är förmodligen det tydligaste exemplet på den misslyckade fiskepolitiken och förvaltningen. En nyligen genomförd analys av WWF visar att populationerna av reproducerande blåfenad tonfisk kommer att vara borta år 2012 om den nuvarande vanvården av fiskbestånden fortsätter. WWF tror fortfarande att reformen för att etablera ett lönsamt och hållbart fiske i Europa är möjlig att genomföra, men det finns ingen tid att förlora.

- Sverige har en viktig roll under EU-ordförandeskapet för att driva fram en reform som resulterar i en långsiktig förvaltning. En reform som skapar långsiktig lönsamhet genom att den garanterar växande fiskbestånd. Det förutsätter att mer fisk lämnas kvar i havet än idag, säger Lasse Gustavsson. Det framgångsrika fisket i Alaska, Nya Zeeland och Norge, där långsiktiga förvaltningsplaner för fiskbestånd är fastlagda och fiskeflottans överkapacitet har reducerats, visar på goda exempel som kan upprepas i Europa.

WWF uppmanar Europas regeringar och EU-kommissionen att skapa en ny fiskeripolitik och att man förstärker kontroll och övervakning så att man får bukt med det illegala fisket. Hållbara fiskekvoter måste införas för alla kommersiella fiskbestånd i Nordsjön och Östersjön.

Gröna boken inleder ett samråd med alla berörda aktörer fram till den 31 december 2009. Efter den perioden kommer EU-kommissionen att presentera ett förslag på en ny, reformerad fiskeripolitik som slutligen bör antas under 2012 och träda i kraft 2013.


Läs mer:
EU-kommissionens pressmeddelande och hela grönboken:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/617&format=HTML&aged=0&language=SW&guiLanguage=en

EU-kommissionens hemsida för reformen av fiskepolitiken där alla kan skriva in sina synpunkter:
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/

Svensk sammanfattning av grönboken:
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/docs/citizenssummary_sv.pdf


För mer information, kontakta:
Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF
Tfn: 070-105 30 55

Ottilia Thoreson, fiskeansvarig, WWF
Tfn: 08-624 74 15, 073-274 58 67

Katarina Herou, pressansvarig, WWF
Tfn: 08-546 57 507, 0702-825 125
E-post: katarina.herou@wwf.seVärldsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar
en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:
- bevara världens biologiska mångfald
- verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- minska föroreningar och ohållbar konsumtion.