Djurens Rätt

EU-kommissionens slaktförslag ett steg mot bättre djuromsorg

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 13:09 CEST

Eurogroup for Animals välkomnar EU-kommissionens förslag att göra en översyn av nuvarande slaktdirektivet. Det innebär förbättringar i form av djurskyddsansvariga bland slakteripersonalen och krav på att personal som arbetar med djur genomgår kompetensgranskning.

Den planerade revisionen av direktivet 93/119/EC för djurskydd vid slakt eller avlivning inkluderar också ett krav på att nya metoder, utrustning och teknik utvärderas innan de används av slakterier.

Sonja Van Tichelen, verkställande direktör för Eurogroup for Animals, säger:

- De här förslagen är ett steg i rätt riktning, och kommer att komma miljontals djur till del. I ett civilicerat samhälle är det oacceptabelt att djur måste lida under sina sista ögonblick. En stor del av deras lidande kan undvikas eller minskas genom att det finns välutbildad personal och genom att lämpliga bedövningsmetoder används.

- Detta förslag innebär också att industrin måste börja ta ansvar för djuromsorgen. Tillsättandet av en djurskyddsansvarig, som får till uppgift att övervaka och kontrollera hur djur behandlas på slakteriet, kommer att få stor betydelse för djuren.

Den djurskyddsansvariga måste alltid finnas tillgänglig när det finns levande djur på slakteriområdet och ska ha befogenhet att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa djurens välbefinnande.

Trots att kommissionens förslag skulle innebära en avsevärd förbättring av det nuvarande direktivet finns det fortfarande utrymme för att ytterligare minska lidandet i samband med slakt. Eurogroup efterlyser en utfasning av metoden som innebär att fåglar hängs upp och ner medan de ännu är i livet. För närvarande görs denna typ av upphängning enligt löpande band-principen när elektriska vattenbad används för att bedöva fåglarna. Det innebär lidande i form av stress, smärta och skador. Eurogroup efterlyser även en tidsplan för införandet av standardiserade metoder för avlivning av odlad fisk. Med tanke på den snabba ökningen inom fiskodling är det extra bråttom att införa standardiserade metoder.

Bilder föreställande upphängning av fåglar inför slakt finns till förfogande vid förfrågan.

För mer information, ring Steven Blaakman, senior press officer på Eurogroup, på telefon 0032 (0)27400823 eller kontakta honom via e-post: s.blaakman@eurogroupforanimals.org. Efter kontorstid finns information på telefonnummer 0032 (0)475 731066.

Fotnot:

  • Eurogroup for Animals representerar djurskyddsorganisationer i nästan alla Europas länder. Sedan den grundades 1980 har organisationen lyckats påverka EU till att införa högre standard för djurskydd. För mer information om Eurogroup, besök www.eurogroupforanimals.org.