Miljödepartementet

EU-konferens i Aten diskuterade ny vision och nya mål för EU:s biologiska mångfald bortom 2010

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 16:37 CEST

Vid EU:s konferens om biologisk mångfald i Aten idag framhöll statssekreterare Åsa-Britt Karlsson att välmående ekosystem behövs för att kunna motverka effekterna av klimatförändringarna. Mötet diskuterade bland annat nya mål för EU vad gäller värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett framtidsperspektiv.

Konferensen i Aten anordnas på initiativ av EU:s miljökommissionären Stavros Dimas, för att följa upp genomförandet av EU:s aktionsplan för biologisk mångfald. Planen syftar till att nå målet om att hejda förlusten av biologisk mångfald till 2010.

- EU:s utvärdering visar att våra gemensamma åtgärder hittills har givit stor effekt. Trots detta fortsätter den biologiska mångfalden att utarmas. Nu är det hög tid att ta EU:s biodiversitetspolitik till nästa nivå och framför allt stärka kopplingarna mellan klimatförändringarna och välmående ekosystem, säger statssekreterare Åsa-Britt Karlsson.

Budskapet från Aten att värdet av biologisk mångfald måste integreras i andra politikområden lägger grunden för EU:s framtida arbete. De ekonomiska konsekvenserna av att inte investera i ekosystem och biologisk mångfald var också en av nyckelfrågorna. Sverige kommer under ordförandeskapet leda EU till nästa steg i arbetet att under 2010 formulera nya mål för den biologiska mångfalden i EU och globalt, främst genom ett så kallat högnivåmöte i Strömstad 7-9 september.


Kontakt:
Leif Holmberg
Politiskt sakkunnig hos
miljöminister Andreas
Carlgren
08-405 23 88
070-585 23 88