Justitiedepartementet

EU-konferens om rättvisa för brottsoffer och misstänkta

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 14:08 CEST

Den 22-23 juli anordnar det svenska EU-ordförandeskapet en konferens i Stockholm om tillgång till rättvisa. Vid konferensen träffas domare och advokater samt företrädare för EU:s institutioner och olika organisationer. Justitieminister Beatrice Ask inledningstalar.


Utgångspunkten för konferensen är den enskilde medborgaren och frågor som är av praktisk betydelse, dels när han eller hon är misstänkt eller åtalad för brott, alternativt själv har blivit utsatt för brott i en annan medlemsstat, dels vid civilrättsliga förfaranden. Dessa frågor är av stor betydelse för medborgarnas förtroende för rättsväsendet - inte bara i det egna landet utan också för systemen i andra EU-länder.

Det finns ett behov av att förbättra misstänktas rättigheter i brottmål inom EU. Hur man bör gå till väga för att på ett effektivt sätt stärka dessa rättigheter kommer att diskuteras vid konferensen.

Vid konferensen kommer också att diskuteras hur brottsoffer kan få bättre stöd och hjälp samt information på ett språk man förstår.

På civilrättens område har länderna i EU antagit flera rättsakter, i syfte att underlätta för enskilda att få mål avgjorda eller avgöranden genomförda i andra medlemsstater. Det är vikigt att detta arbete får genomslag i praktiken, bland annat genom ökade kunskaper och med hjälp av modern teknik.

Konferensen anordnas med stöd av Europeiska kommissionen och i samarbete med det finska Justitiedepartementet.


Tid och plats:
Konferensen äger rum på Stockholm City Conference Centre Norra Latin den 22-23 juli. Media är välkomna att närvara när Beatrice Ask inledningstalar kl. 10.00. Efter anförandet finns hon tillgänglig för media.

Anmälan krävs
De journalister som önskar delta i pressträffen anmäler sitt intresse till Martin Valfridsson senast kl. 09.00 den 22 juli.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22