Piratpartiet

EU kräver större öppenhet i Stim och hos Copyswede

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 13:23 CET

Europaparlamentet röstade i dag fram lagstiftning som medför hårdare krav på insamlingssällskap (som Stim och Copyswede) vad gäller öppenhet och redovisning.

-Nu får artister och författare större möjligheter att kontrollera hur deras pengar hanteras av insamlingssällskapen. Det är ett steg i rätt riktning, säger Christian Engström som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

Det nya EU-direktivet innehåller även detaljerade regler för hur insamlingssällskapen ska redovisa sina intäkter och kostnader, inklusive löner och förmåner för styrelsemedlemmarna i insamlingssällskapet.

-Den här öppenheten behövs. Det har varit alldeles för många skandaler runt om i Europa, inklusive Sverige. Insamlingssällskapen måste inse att de är till för artisternas skull, inte för att berika sig själva, säger Christian Engström.

-Mycket hänger nu på att den svenska regeringen gör ett bra jobb med att införa direktivet i svensk lag, så att de 70.000 anslutna upphovsmännen verkligen får den insyn och den kontroll över Stim som är syftet med EU-direktivet, säger Christian Engström.

Artister och författare får nu också uttryckligen rätt att licensiera verk för icke-kommersiell spridning via till exempel Creative Commons-licenser. Därmed blir det inte längre möjligt för insamlingssällskap att förbjuda sina medlemmar att sprida sina egna verk på sätt de själva väljer.

-Att släppa verk fria för icke-kommersiell spridning har blivit ett allt viktigare sätt för artister att bli kända och nå en publik. Det är bra att insamlingssällskapen inte längre får förhindra det, säger Christian Engström, ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

Kontakt
Christian Engström
Europaparlamentariker
christian.engstroem@europarl.europa.eu
+46 (0)70 663 37 80

Om Piratpartiet
Piratpartiet 
 är Sveriges mest framtidsinriktade politiska parti. Partiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, och svarar på de frågor de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet är en del av en växande rörelse med systerpartier runt om i Europa och världen. Flera av dessa har folkvalda representanter på lokal och regional nivå.