Famna

EU lanserar initiativ för ett ökat socialt företagande

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 15:57 CET

 Fredagen den 18 november 2011 håller EU-kommissionen ett ”högnivåmöte” i Bryssel för att lansera sitt initiativ för ett ökat socialt företagande. Bakgrunden finns i EU:s 2020-strategi och dess inriktning mot en mer socialt inriktad inre marknad.

- Ett socialt och idéburet företag har som främsta mål at skapa sociala effekter snarare än att skapa vinst för sina ägare eller partner, säger Lars Pettersson, generalsekreterare i Famna.
- Detta är intressant inom exempelvis vård, skola, omsorg och boende

Intresset för det sociala/idéburna företagandet är stort i många medlemsländer och är en viktig del av företagandets och marknadens förnyelse.

Lars Pettersson                                                             Göran Pettersson
Generalsekreterare                                                        Generalsekreterare
Famna                                                                          Forum för frivilligt socialt arbete
lars.pettersson@famna.org                                             goran.pettersson@socialforum.se

Famna är branschorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet utan vinstsyfte.