Europaparlamentet

"EU måste hantera energipriserna"

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 14:31 CEST

 

Ledamöterna efterlyser konkreta åtgärder för att minska efterfrågan på energi, främja förnybara energikällor och minska beroendet av importerade fossila bränslen. Europaparlamentet betonar att en EU-strategi måste följas av lika starka finansiella åtaganden till förmån för forskning och utveckling.


Europaparlamentet antog idag en resolution om kontroll över energipriserna. Ledamöterna betonar att efterfrågan riskerar att öka om det inte sker en förändring på global nivå och uppmanar kommissionen att se till att energibesparingar, energieffektivitet och förnybara energikällor prioriteras när EU:s framtida energipolitik ska utformas.

Energistadga för konsumenter
I resolutionen framhålls vikten av den förslagna energistadgan för konsumenter och parlamentet uppmanar de nationella regleringsmyndigheterna att utnyttja de befogenheter de har till sitt förfogande för att hjälpa konsumenter. Parlamentet anser att kommissionen bör lägga fram ett förslag om hur energirelaterad fattigdom ska hanteras i Europeiska unionen och uppmanar kommissionen att följa prisutvecklingen, särskilt frågan om hur ökade eller minskade priser påverkar konsumenterna.

Välkomnar toppmöte
Parlamentet upprepar betydelsen av EU:s gemensamma energipolitik och EU:s åtagande till förmån för den europeiska grannskapspolitiken. I detta avseende anser parlamentet att EU bör inta en ledande ställning i energidialogen med de viktigaste olje- och gasleverantörsländerna. Parlamentet välkomnar idén med ett toppmöte på hög nivå mellan olje- och gaskonsumerande och olje- och gasproducerande länder i syfte att uppnå mer stabila priser, större förutsägbarhet när det gäller leveranserna och betalningar i euro.