Sveriges Byggindustrier

EU-miljoner i kampen mot farliga ämnen i byggprodukter

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 14:14 CEST

Sveriges Byggindustrier (BI) och de fyra största byggbolagen Skanska, NCC, Peab och JM får 7 miljoner kronor från EU:s miljöfond LIFE för sitt gemensamma projekt BASTA. Projektet ska stoppa farliga ämnen i byggprodukter.

I tuff konkurrens får nu svenska projekt 80 miljoner kronor ur EU:s miljöfond LIFE. Enligt Lars-Erik Liljelund, Naturvårdsverkets generaldirektör, är detta ett tecken på att svenskt miljökunnande och svensk miljöteknik ligger i topp inom den Europeiska Unionen.

Byggbranschen tillhör dem som får dela på miljömiljonerna. Branschorganisationen BI får i samverkan med byggbolagen Skanska, NCC, Peab och JM 7 miljoner kronor för att utveckla en ny branschstandard och ett system för att fasa ut byggprodukter som innehåller farliga ämnen. Projektet BASTA beräknas pågå i tre år.

– Det här är en bekräftelse på att vi arbetar med ett projekt som ligger rätt i tiden när EU förhandlar om en ny lagstiftning om kemikalier, säger Danielle Freilich, miljöansvarig hos Sveriges Byggindustrier, i en kommentar till EU-kommissionens beslut.

Byggprodukter kan innehålla mycket farliga ämnen som kan framkalla cancer eller allergier samt orsaka fosterskador. EU-pengarna används till ett nytt system som ska leda till en branschgemensam klassning av kemiska produkter och byggvaror. Systemet demonstreras i full skala med ett brett urval av produkter. Informationen om dessa produkter kommer att säkerställas i systemet.

– Enligt det nya systemet bedöms varorna utifrån det kemiska innehållet, eftersom användningen av kemiska ämnen kan påverka människan och miljön under varans hela livslängd. Bedömningen baseras på ett antal egenskapskrav som det kemiska innehållet av varorna måste leva upp till för att få klassningen, förklarar Danielle Freilich.

Det krävs både utbildning och information för att stimulera intresse och kunskap hos leverantörer att arbeta i enlighet med systemet. I framtiden bör även projektörer och beställare föreskriva varor som klarar kriterierna.

– Byggbranschen får nu bättre förutsättningar för att klara de ökade miljökraven, och med detta får det svenska näringslivet ett internationellt försprång i takt med att farliga ämnen försvinner och ersätts, avslutar Danielle Freilich.

För kompletterande information kontakta
Danielle Freilich
Tel 08-698 58 29, mobil 0708-69 85 10
Lennart Henriz, miljöchef JM
Tel 08-782 89 47, mobil 070-526 66 02
Johan Gerklev, miljöchef Skanska Sverige
Tel 0470-991 71, mobil 070-542 30 10
Göran Gerth, miljöchef NCC
Tel 08-585 519 57, mobil 070-586 17 15
Jimmy Larsson, miljöchef Peab
Tel 060-16 80 24, mobil 070-628 23 03