Region Blekinge

EU-miljoner till Blekinge

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2017 11:10 CET

Blekinge får miljoner i EU-medel för digitalisering och innovation i Blekinge. Medlen går bland annat till insatser som ska arbeta för en hundraprocentig bredbandstäckning till hushållen i Blekinge och öka innovationer inom och hälso- och sjukvården i Blekinge.

Strukturfondspartnerskapet i Skåne Blekinge har vid sitt sammanträde den 5 december prioriterat de projekt som ska få medel ur EU:s socialfond och regionalfond.

– Blekinge ligger långt efter när det gäller utbyggnad av bredband och användning av digitala e-hälsotjänster. Det ska vi ändra på, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge och vice ordförande i strukturfondspartnerskapet. De projekt vi prioriterat är viktiga satsningar för att förbättra den digitala infrastrukturen och använda digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården.

De Blekinge-projekt som får medel ut EU:s regionala utvecklingsfond är:

Digitala Blekinge
Projektet ska ta fram en regional strategi för digital infrastruktur, etablera samverkan inom digitalisering och digital infrastruktur samt ökad kunskap om digitaliseringens effekter, möjligheter och hot. Projektledare är Region Blekinge. Europeiska Regionalfonden bidrar med 4,8 miljoner kronor. Medfinansiering ges också från Region Blekinge. Projektperiod: 2018-01-01–2021-04-30.

– Tillgång till bredband är en demokratifråga och en förutsättning för att alla ska kunna ta del av framtidens digitala tjänster, säger Rikard Svensson, bredbandskoordinator, Region Blekinge. Digitaliseringen har en central roll i samhällsutvecklingen. Projektet ska sätta riktlinjerna för hur vi ska arbeta med bredband och digitalisering för att nå bästa regionala tillväxt i Blekinge.

E-Health Innovation
Blue Science Park som arbetar med Blekinges innovationsmiljö får medel att fortsätta sitt arbete att föra samman It- och telekomföretag med hälso- och sjukvården för att få fram nya digitala e-hälsotjänster som utvecklar hälso- och sjukvården i Blekinge. Projektet fokuserar på innovationsupphandling inom hälso- och sjukvården. Blue Science Park får närmare 7 miljoner kronor av Europeiska Regionalfonden. Projektet medfinansieras av samtliga Blekinges kommuner, Landstinget Blekinge och Region Blekinge. Projektperiod: 2018-05-01–2021-08-31.

– Vi har arbetat med e-hälsa sedan 2013 genom projektet SICAHT, där vi kombinerar regionens erfarenheter av telekom/IT med behov inom hälso- och sjukvård, säger Magnus Forsbrand, VD på Blue Science Park. Det viktigaste vi kan göra för att skapa tillväxt för företagen inom detta område är att stötta de offentliga aktörerna i deras innovationsarbete.

För kommentarer:
Christina Mattisson (S), ordförande, Region Blekinge, 0709-31 30 09

För kommentarer om projekten kontakta:
Digitala Blekinge:

Rikard Svensson, bredbandskoordinator, Region Blekinge, 0729-77 99 93

E-health Innovation:
Magnus Forsbrand, VD, Blue Science park, 0708-70 51 00

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.