Regionförbundet södra Småland

EU miljoner till infrastruktur i Sydöstra Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 08:54 CET

Nätverket Baltic -Link Association har tillsammans med Sveriges och Polens regeringar och Näringsdepartementet lyckats landa regionens i särklass största EU-projekt inom infrastruktur.

– Projektet är en av flera viktiga pusselbitar för att få till stånd fungerande transporter i Europa, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

– Aktiviteterna i projektet omsluter totalt 1,2 miljarder och genererar 180 miljoner kronor i EU-bidrag, vilket bl.a. säkrar upprustningen av Kust till kust banan, Emmaboda-Karlskrona, säger Per-Olof Löfberg sammanhållande projektledare för ansökan.

Bakom nätverket Baltic-Link Association står ett 25-tal medlemmar inklusive tidigare ordförande Växjö kommun och nuvarande ordförande Karlskrona kommun tillsammans med projektsekretariatet för EU-projektet - Regionförbundet södra Småland.

– Syftet med projektet är att förbättra infrastrukturen i hamnarna Karlskrona och Gdynia för att stödja intermodaliteten i den nord-sydliga transportkorridoren från Skandinavien till Adriatiska havet säger Tommy Olsson och Bo Frank i en gemensam kommentar.

Projektet som omfattar ett antal betydande infrastrukturinvesteringar i Alvesta, på kust till kust banan, i Karlskrona Hamn tillsammans med Gdynia hamn är ett projekt inom det s.k. ”Motorways of the Sea”, del av EU programmet TEN-T, Trans European Network.

Partners, förutom Regionförbundet södra Småland som koordinator, är Alvesta kommun, Banverket, Karlskrona kommun, Stena Line Scandinavia AB, Gdynia Hamn, Alwex AB, Green Cargo, samt Spedcont.

Pressen inbjudes för frågor, kommentarer och ett terminallyft till Stationshuset i Alvesta, utställningslokalen – vån 2, den 8 december 2009 kl. 11.45 av Marie-Louise Hilmersson (c), Tommy Olsson (kd), Bo Frank (m), Robert Olesen (s) och Per Aspengren (Alwex AB).

För ytterligare information kontakta

Per-Olof Löfberg, Regionförbundet södra Småland, 0470-77 85 09, 0733-76 85 91

Regionförbundet södra Småland är Kronobergs kommuner och landstings gemensamma arena för regionalt utvecklingsarbete.