Energikontor Sydost

EU-miljoner till klimatarbete i sydöstra Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 11:05 CET

EU har beviljat två ramprogram som kommer att finansiera lokala och regionala projekt inom energi- och transportområdet. En betydande del av arbetet kommer rikta sig till allmänheten i form av lokala aktiviteter. Det kan exempelvis vara informationskampanjer, energibesparingsaktiviteter och rådgivning. Lokala insatser inom transportområdet kommer också vara prioriterade. Där är klimatsmart resande en viktig del. Även arbete med regionala strategier för bioenergi kommer att lyftas fram.

Energikontor Sydost kommer i samarbete med aktörer från bland annat Tyskland, Spanien, Frankrike och Grekland samordna arbetet i programmen. Stefan Olsson, VD på Energikontor Sydost, är mycket glad för det förtroende energikontoret har fått:

-           Detta möjliggör en mängd konkreta aktiviteter som kommer påverka vår region positivt och göra klimatarbetet ännu mer synligt i vardagen, säger Stefan Olsson.

EU finansierar det svenska deltagandet med 13 miljoner kronor och ytterligare 5 miljoner kommer från olika nationella, regionala och lokala aktörer. Regionförbundet Södra Småland kommer att stödja arbetet i programmen och ser mycket positivt på samarbetet.

-           Vi är mycket glada för de möjligheter till ytterligare förstärkning av klimatarbetet i vår region som denna satsning kommer att leda till, säger regiondirektör Peter Hogla.

Information om programmen, dess innehåll och tidplan kommer att ges under vintern.

 

För mer information, kontakta:

 

Stefan Olsson

Tel: 0470 72 33 49

Mob: 0709 89 01 81

stefan.olsson@energikontorsydost.se

 

ENERGIKONTOR SYDOST AB är ett regionalt informations- och utvecklingscentrum som arbetar med energi- och transportfrågor. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.


Adress                   Postnr & Ort              Telefon

Framtidsvägen 10 A    351 96 VÄXJÖ               0470 - 72 33 20          
Hantverksgatan 15     572 33 OSKARSHAMN     0491 - 880 70     
Ronnebygatan 2        371 32 KARLSKRONA      0455 - 30 32 34
Esplanaden 20           392 33 KALMAR             0480 - 44 67 71

www.energikontorsydost.se