Statsrådsberedningen

EU-minister Cecilia Malmström deltar på Allmänna rådets möte i Bryssel den 13 november

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 14:37 CET

Pressmeddelande
10 november 2006
Statsrådsberedningen

På måndag den 13 november möts EU:s EU- och utrikesministrar i Bryssel för att bland annat förbereda det Europeiska rådets möte den 14-15 december och diskutera öppenheten inom rådet. Det finska ordförandeskapet presenterar en lägesrapport om öppenheten inom rådet.

- Jag har alltid arbetat för ökad öppenhet inom EU:s institutioner. Jag kommer att med kraft agera för att Sverige ska fortsätta driva öppenhetsfrågorna inom EU.

I samband med mötet kommer Kommissionen att redogöra för sitt arbetsprogram för 2007.

- Jag ser framemot att vi sätter igång en gemensam diskussion om kommissionens arbetsprogram för det kommande året. Jag tänker fortsätta diskussionen på hemmaplan - i regeringen, i Riksdagen och med medborgarna. Det är ett strategiskt arbete där vi måste koncentrera oss på de frågor som visar EU:s betydelse i människors vardag.

En annan viktig fråga som kommer upp är förberedelserna inför det Europeiska rådets möte den 14-15 december.

- Jag tycker att en av de viktigaste frågorna blir uppföljningen av den fortsatta utvidgningen. Sverige har ett ansvar för den fortsatta processen.


Tid och plats:
Tid: Måndagen den 13 november, kl.12.30
Plats: Svenska pressbriefingrummet i Rådets byggnad Justus Lipsius

Kontakt:
Elin Gunnarsson
Pressekreterare hos Cecilia Malmström
08-405 10 00
070-308 44 06
elin.gunnarsson@primeminister.ministry.se