FORES

EU når transportöverenskommelse långt under det svenska klimatmålet för transportsektorn

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 14:48 CEST

Efter flera års förhandlingar inom EU, och med EUs medlemsländer, nåddes sent i natt en överenskommelse. Biodrivmedlens andel i transportsektorns sätts till 14 procent till 2030, långt ifrån det svenska transportmålet på 70 procent koldioxid reduktion. Dessutom behåller EU begränsningar på utvecklingen av dagens biodrivmedel.

- Äntligen har vi ett beslut, efter långa förhandlingar där positionen till slut skiftat till förmån för den svenska positionen, kommenterar Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet. Men det räcker inte, och EU lägger begränsningar på utveckling av många biodrivmedel.

EU har länge velat begränsa det de kallar första generationens biodrivmedel, dvs biodrivmedel gjorda av socker, stärkelse eller olja. Det bygger på en missuppfattning som spreds i brett 2008 att det finns en motsättning mellan biodrivmedel och grödor. Det har senare visats att så inte är fallet – det går att kombinera ökad matproduktion med en ökad produktion av drivmedel, exempelvis på de miljontals hektar åkermark som läggs i träda fram till 2030.

2030-sekretariatet har fört fram att biodrivmedel inte skall placeras in i en godtycklig benämning, utan klimatpåverkan på drivmedlet skall vara avgörande, utifrån ett livcykelperspektiv. Samma krav borde ställas på alla drivmedel, fossila liksom förnybara. Idag är kraven på de förnybara drivmedlen mycket tuffare.

I nattens kompromiss ges även medlemsländerna möjlighet att sätta nationella begränsningar på produktion av biodrivmedel.

- Det är beklagligt att EU sätter så låga klimatmål för transportsektorn, och ger medlemsländerna en möjlighet att komma undan, avslutar Jakob Lagercrantz. Men samsyn som svenska Parlamentariker över partigränserna, som näringslivet tvärs över drivmedelsintressen, och svenska politiker visat i denna fråga lovar gott för framtiden. 

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta för att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränslet (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteendet. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se