Riksdagen

EU-nämnden den 12 november

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 10:41 CET

  • Internationella kampen mot doping
  • Klimatfinansiering
  • Samarbete om yrkesutbildning

EU-nämnden sammanträder fredagen den 12 november klockan 09.30 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Carl B Hamilton (FP), vice ordföranden Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.   
Vid sammanträdet ska finansminister Anders Borg samråda med EU-nämnden inför Ekofin-rådets möte den 17 november. Rådet väntas anta slutsatser om EU-statistik, klimatfinansiering och en rapport om pensioner och pensionsreformer. På mötet förväntas ministrarna även hålla en diskussion om uppföljningen av dels Europeiska rådets möte den 28—29 oktober, dels G20-toppmötet den 11—12 november. Rådet väntas också anta en allmän riktlinje om kreditvärderingsinstitut och hålla en riktlinjedebatt om arbetet om undantaget från moms för finansiella och försäkringstjänster.  
Utbildningsminister Jan Björklund samråder med EU-nämnden inför rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott. Rådet väntas anta slutsatser om ett närmare europeisk samarbete i fråga om yrkesutbildning,  initiativet ”Unga på väg”, höjning av nivån på elevernas grundläggande färdigheter och utbildning för hållbar utveckling. Rådet ska även hålla en riktlinjedebatt om utbildningens roll i kampen mot fattigdom, ojämlikhet och socialt utanförskap.  
kultur- och idrottsområdet samråder kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth med nämnden om antagandet av slutsatser om en verksamhetsplan för kultur 2011—2014, kulturens roll för att bekämpa fattigdom och social utestängning, det europeiska filmarvet, möjligheter och utmaningar för europeisk film samt idrottens roll för social integration. Rådet väntas även anta beslut om europeisk kulturhuvudstad för 2015 och en resolution om EU:s strukturerade dialog om idrott. Rådet ska också hålla en riktlinjedebatt om den digitala agendans kulturella och audiovisuella dimensioner.  
Slutligen kommer jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att samråda med nämnden om ungdomsfrågorna på rådets dagordning. Rådet väntas anta slutsatser om ungdomar tillgång till kultur och om de europeiska och internationella politiska dagordningarna för barn, ungdomar och barns rättigheter. Rådet väntas även anta en resolution om ungdomsarbete och hålla en riktlinjedebatt om ungdomar i storstadsområden i Europa.    

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Margareta Hjorth
Kanslichef, tfn 08-786 48 78