Riksdagen

EU-nämnden den 14 maj

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 09:23 CEST

Återupptaget samråd om regeringskonferensen
EU:s krishanteringsförmåga
Patent på datorrelaterade uppfinningar

EU-nämnden sammanträder fredagen den 14 maj klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Samrådet om förhandlingarna om EU:s konstitutionella fördrag återupptas vid fredagens sammanträde. Ett första möte i regeringskonferensen sedan sammanbrottet i december ska hållas på ministernivå och utrikesminister Laila Freivalds kommer till EU-nämnden inför detta. Mötet i regeringskonferensen hålls i samband med ministerrådets möte den 17-18 maj för allmänna frågor och yttre förbindelser. Inför rådsmötet samråder utrikesministern med nämnden om bland annat fredsprocessen i Mellanöstern, samarbetet med länderna på västra Balkan och det nya grannlandsinitiativet. Rådet ska även inleda förberedelserna av Europeiska rådets möte i juni.

Jämte detta ska frågor om EU:s krishanteringsförmåga behandlas vid rådsmötet. Det gäller till exempel utvecklingen av snabbinsatsstyrkor och av arrangemangen för att stärka planeringen och ledningen av olika insatser. Försvarsminister Leni Björklund samråder med EU-nämnden om dessa frågor.

Inför konkurrenskraftsrådets möte den 17-18 maj samråder jordbruksminister Ann-Christin Nykvist med EU-nämnden om vissa konsumentfrågor. Bland annat gäller det rådets förhandlingar om regler för otillbörliga affärsmetoder och om säljfrämjande åtgärder.

Statssekreterare Sven-Eric Söder samråder därefter med nämnden om direktivförslaget om patenterbarhet av datorrelaterade uppfinningar och om ett nytt försök att nå en överenskommelse i rådet om gemenskapspatentet. Rådet väntas även träffa en uppgörelse om ett nytt direktiv för erkännande av yrkeskvalifikationer. Vidare ska kemikalieförordningen Reach och slutsatser om konkurrenskraft och innovation behandlas av konkurrenskraftsrådet.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16