Riksdagen

EU-nämnden den 18 februari

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 12:48 CET

  • Händelserna i Tunisien och Egypten
  • Den gemensamma jordbrukspolitiken
  • Bulgarien och Rumäniens anslutning till Schengen

EU-nämnden sammanträder fredagen den 18 februari klockan 09.00 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Carl B Hamilton (FP), vice ordföranden Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.  

Vid sammanträdet ska EU-minister Birgitta Ohlsson samt It- och regionminister Anna-Karin Hatt informera och samråda med EU-nämnden inför allmänna rådets möte den 21 februari. På rådets dagordning står antagandet av rådslutsatser om den framtida sammanhållningspolitiken. Rådet ska vidare förbereda Europeiska rådets möte den 24–25 mars 2011.  

Kabinettssekreterare Frank Belfrage ska samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 21 februari. På rådets dagordning står diskussioner om fredsprocessen i Mellanöstern, Bosnien och Hercegovina, utvecklingen i Tunisien och Egypten samt Sahel. Rådet förväntas anta slutsatser om religionsfrihet samt även behandla Zimbabwe, EU:s deltagande i FN samt mänskliga rättigheter.  

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ska samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den 21 februari. Rådet väntas hålla en riktlinjedebatt om den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020.  

Justitieminister Beatrice Ask ska informera och samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet rättsliga och inrikes frågor. Rådet väntas anta slutsatser bl.a. om strategin för inre säkerhet i EU, stadgan om de grundläggande rättigheterna, skydd av personuppgifter i EU, samt om den europeiska e-juridikportalen. På dagordningen står även Bulgariens och Rumäniens anslutningsprocess till Schengenområdet. Rådet kommer vidare att informeras om programmet för att spåra finansiering av terrorism samt i flera lagstiftningsfrågor.  

Statsrådet Tobias Billström väntas informera och samråda om viseringsliberalisering för länderna i västra Balkan, stödkontoret för asylfrågor, den nationella handlingsplanen om migrationshantering och asylform i Grekland, EU:s återtagandeavtal samt inför rådets antagande av återtagandeavtal mellan EU och Turkiet.  

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Margareta Hjorth
Kanslichef, tfn 08-786 48 78