Riksdagen

EU-nämnden den 21 juni

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 17:08 CEST

  • EU:s budget 2012
  • Fördjupat samarbete om patentskydd

EU-nämnden sammanträder tisdagen den 21 juni klockan 08:00 i Förstakammarsalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Carl B Hamilton (FP), vice ordföranden Marie Granlund och EU-nämndens övriga ledamöter.  

Vid sammanträdet samråder statssekreterare Hans Lindblad med EU-nämnden inför Ekofin-budget den 22 juli om rådets första behandling av EU:s budget för 2012.  

Statssekreterare Gunnar Oom samråder därefter med EU-nämnden inför konkurrenskraftrådet den 27 juni. Vid mötet väntas rådet anta en allmän riktlinje om genomförandet av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd och om tillämpliga översättararrangemang. På rådets dagordning står även antagandet av en allmän riktlinje om ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet.

Lars Söderlind
Pressekreterare, tfn 08-786 54 88