Riksdagen

EU-nämnden den 25 februari

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 14:24 CET

  • Energistrategin 2011-2020
  • Energiinfrastruktur 2020 och framåt
  • Bidrag till EU:s planeringstermin

EU-nämnden sammanträder fredagen den 25 februari klockan 09.00 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Carl B Hamilton (FP), vice ordföranden Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.   Vid sammanträdet ska närings- och energiminister Maud Olofsson samråda med EU-nämnden inför energirådets möte den 28 februari. På rådets dagordning står antagandet av slutsatser om energistrategin 2011-2020 och prioriteringar för energiinfrastrukturen för 2020 och framåt. Slutsatserna bygger vidare på Europeiska rådets slutsatser från mötet den 4 februari. Rådet kommer också att diskutera medlemsländernas måluppfyllnad på energiområdet inom ramen för EU:s planeringstermin.   Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Lars Söderlind
Pressekreterare, tfn 08-786 40 00