Riksdagen

EU-nämnden den 26 november

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 17:10 CET

·         Gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013
·         PNR
·         Ny energistrategi för Europa  
EU-nämnden sammanträder fredagen den 26 november klockan 09.30 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Carl B Hamilton (FP), vice ordföranden Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.   
Vid sammanträdet ska landsbygdsminister Eskil Erlandsson samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den 29–30 november. Rådet väntas bland annat anta en politisk överenskommelse om fastställandet av fiskemöjligheterna för EU-fartyg för vissa djuphavsbestånd för 2011-2012 samt diskutera framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013.   Migrationsminister Tobias Billström och statssekreteraren Magnus Graner ska informera och samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 2–3 december. Rådet väntas besluta om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om avtal med Australien, Kanada och USA rörande överföring och användning av passageraruppgifter (PNR). Vidare väntas rådet bland annat nå en överenskommelse om direktivet om rätt till information i brottmål och hålla en riktlinjedebatt om kommissionens meddelande om dataskydd.   Näringsminister Maud Olofsson ska samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet för transport, telekommunikation och energi den 2–3 december. På rådets dagordning står bland annat en riktlinjedebatt om en ny energistrategi för Europa 2011-2020 och antagande av slutsatser om en gynnsammare energipolitik för konsumenter.  
transportområdet kommer infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att bland annat samråda inför en riktlinjedebatt om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. På dagordning står också antagande av slutsatser om trafiksäkerhet 2011-2020.   IT- och regionminister Anna-Karin Hatt ska samråda med nämnden om telekommunikationsfrågorna. På rådets dagordning står bland annat antagandet av slutsatser om den europeiska bredbandssektorn.    
Statssekreteraren Hans Lindblad ska samråda med nämnden om de fortsatta förhandlingarna avseende EU:s budget 2011.  
Finansminister Anders Borg avses återrapportera från Ekofinrådets ordinarie möte den 17 november och det extrainsatta mötet den 21 november.   Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Lars Söderlind
Pressekreterare, tfn 08-786 54 88