Riksdagen

EU-nämnden den 5 november

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 15:54 CET

·         EU-patent

·         Europeisk utredningsorder

·         Viseringsfrihet för Albanien och Bosnien Hercegovina  

EU-nämnden sammanträder fredagen den 5 november klockan 09.30 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Carl B Hamilton (FP), vice ordföranden Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.   

Vid sammanträdet ska justitieminister Beatrice Ask samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 8–9 november. Rådet förväntas hålla en riktlinjedebatt om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området. Rådet väntas besluta om inrättandet och ikraftträdandet av en politisk EU-process för att bekämpa grov och organiserad brottslighet. Rådet kommer även att hålla en diskussion om genomförandet av det fördjupade gränsöverskridande samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna i EU (de så kallade Prümbesluten).   Vidare ska rådet bland annat få information om ändring av förordningen om Frontex, IT-angrepp och om rätten till information i brottmål.  

asyl- och migrationsområdet samråder migrationsminister Tobias Billström med nämnden inför ett antagande av ett ändringsförslag om viseringsfrihet för medborgare från Albanien och Bosnien Hercegovina vid inresa i Schengenområdet.   

Rådet ska även få information om det gemensamma europeiska asylsystemet och om inrättandet av ett nätverk av sambandsmän för invandring.  

Handelsminister Ewa Björling samråder med nämnden inför rådet för konkurrenskraft. Rådet väntas anta en politisk riktlinje om förslag till förordning om översättningsarrangemang för EU-patent.   Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Lars Söderlind
Pressekreterare, tfn 08-786 54 88