Riksdagen

EU-nämnden denna vecka

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2003 16:34 CEST

-ordförandeskapets arbetsprogram
-EU:s budget 2004

EU-nämnden sammanträder fredagen den 11 juli klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. Sammanträdet leds av vice ordföranden Carl B Hamilton (fp). I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till honom och till nämndens övriga ledamöter.

Biträdande finansminister Gunnar Lund samråder med EU-nämnden inför Ekofinrådets möte den 15-16 juli. Vid rådsmötet ska finansministrarna diskutera det italienska ordförandeskapets arbetsprogram för Ekofinrådet, som bland annat innehåller en tillväxtplan inriktad på investeringar i infrastruktur. Rådet ska också diskutera internationella redovisningsstandarder och behandla ett mandat för utvärdering av arbetet med att integrera marknaden för finansiella tjänster och att föreslå prioriteringar för det fortsatta arbetet.

Euroländerna i rådet kommer på Europeiska rådets uppmaning att inleda förfarandet för att utse en ny ordförande för Europeiska centralbanken genom att rekommendera Jean-Claude Trichet till posten.

Ekofinrådet väntas vidare fastställa ett förslag till budget för 2004. Statssekreterare Curt Malmborg samråder med nämnden inför rådets ställningstagande. Det förslag som rådets arbetsgrupp presenterat innebär både sänkta betalningar och sänkta åtaganden i förhållande till kommissionens preliminära utkast. Jämfört med 2003 års budget innebär det dock att betalningar och åtaganden ökar. Ökningen beror framför allt på att tio nya medlemsländer beräknas träda in i unionen den 1 maj 2004.

Jakob Nyström Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16