Riksdagen

EU-nämnden denna vecka

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2003 16:46 CEST

WTO-förhandlingarna
Iraks återuppbyggnad
offentlig livsmedelskontroll

EU-nämnden sammanträder fredagen den 18 juli klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet, som är det sista innan sommaruppehållet, kan journalister ställa frågor till ordföranden Inger Segelström (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Statssekreterare Lotta Fogde kommer till nämnden för att samråda om förberedelserna inför WTO-konferensen i Cancún i september. Rådet allmänna frågor och yttre förbindelser den 21-22 juli ska se över EU:s positioner i förhandlingarna och anta slutsatser.

I rådsmötets övriga frågor samråder kabinettssekreterare Hans Dahlgren med nämnden. Det gäller bland annat diskussioner om EU:s och medlemsländernas engagemang i återuppbyggnaden av Irak, den israelisk-palestinska fredsprocessen och om läget i Iran. Rådet väntas också anta slutsatser till stöd för de länder som inte ingått avtal med USA om utlämning av amerikanska medborgare till internationella brottmålsdomstolen samt ta ställning till en förlängning av operation Concordia i Makedonien. En diskussion ska också hållas om relationen till Afrikanska unionen och utvecklingen i Demokratiska republiken Kongo, där EU för närvarande genomför en militär insats.

Inför jordbruks- och fiskerådet den 22 juli samråder departementsrådet Anders Klum med nämnden. Vid mötet ska ministerrådet bland annat försöka enas om nya regler för en mer riskbaserad offentlig kontroll av animaliska livsmedel och eventuellt formellt anta uppgörelsen om reformen av jordbrukspolitiken. Kommissionen ska vidare presentera ett kommande meddelande om samexistens mellan genmodifierade och konventionella grödor.

Bland de fiskefrågor som ska diskuteras av rådet finns förslag till återhämtningsplaner för torsk och kummel. Rådet väntas också anta slutsatser om kontrollsamarbete i genomförandet av fiskeripolitiken och om fortsatt utredning av förslaget att inrätta ett centralt kontrollorgan.

Läs mer: EU-nämndens mötesdokument www.riksdagen.se

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16