Riksdagen

EU-nämnden denna vecka

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 17:55 CEST

personers fria rörlighet
utformningen av bilfronter
företagsstyrning

EU-nämnden sammanträder torsdagen den 18 september klockan 13.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Inger Segelström (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Näringsminister Leif Pagrotsky kommer till nämnden för att samråda inför konkurrenskraftsrådets möte den 22 september. Rådet ska då bland annat försöka nå en överenskommelse om ett nytt direktiv för att samla och utvidga reglerna om EU-medborgares och deras familjemedlemmars rätt till inresa och bosättning i EU-länderna. Rådet ska även diskutera regler för utformningen av bilfronter för att minska skadorna på oskyddade trafikanter vid kollisioner. Eventuellt beslutar rådet också om att underteckna ett ramavtal för samarbete mellan EU och Europeiska rymdorganisationen, ESA.

Till rådsmötet har slutsatser förberetts om bland annat kommissionens handlingsplan för arbetet med företagsstyrning på EU-nivå, om strategin för den inre marknaden fram till 2006 och om genomförandet av bioteknikstrategin. Dessutom väntas rådet anta resolutioner om investeringar i forskning och om utvecklingen av en mer samordnad avtalsrätt. Kommissionen ska vidare presentera ett förslag om i vilken mån forskning på mänskliga stamceller ska kunna finansieras inom EU:s forskningsprogram. Rådet ska även få en lägesrapport från arbetet med förordningen om ett gemenskapspatent.

Läs mer: EU-nämndens mötesdokument

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16