Riksdagen

EU-nämnden denna vecka

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 16:54 CEST

investeringstjänster
regeringskonferensen
föroreningar orsakade av fartyg

EU-nämnden sammanträder fredagen den 3 oktober klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Inger Segelström (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Finansminister Bosse Ringholm samråder på fredag med EU-nämnden om ett nytt direktiv om marknaden för investeringstjänster. Ekofinrådet den 7 oktober ska försöka nå en uppgörelse om direktivet. Finansministrarna ska vid rådsmötet även diskutera ändringar i EU:s momsregler för att begränsa möjligheten för medlemsländerna att tillämpa reducerade momssatser. Även de särskilda momsreglerna för resebyråer ska diskuteras. Rådet väntas vidare yttra sig om en förstärkning av samordningen på det sociala området inom Lissabonstrategin.

Inför öppnandet av regeringskonferensen den 4 oktober samråder statssekreterare Lars Danielsson med nämnden. Öppningsceremonin hålls i Rom i närvaro av medlemsländernas och anslutningsländernas stats- eller regeringschefer. Kommissionen, Europaparlamentet och ECB har inför öppnandet antagit yttranden över konventets utkast till konstitutionellt fördrag.

Sist till EU-nämnden på fredag kommer statssekreterare Jonas Bjelfvenstam för samråd inför transportrådets möte den 9 oktober. Rådet ska vid mötet bland annat diskutera två direktivförslag om säkerhetsåtgärder för fartyg i hamnanläggningar och om föroreningar orsakade av fartyg samt påföljder för föroreningsbrott. I den senare frågan gäller diskussionen bland annat huruvida påföljder kan behandlas som en transportfråga eller om det ska behandlas som en rättslig och inrikes fråga i ett rambeslut. Rådet väntas också enas om försäkringskrav för flygbolag, om skyddsåtgärder mot illojal konkurrens från flygbolag utanför EU, samt om en ram för hanteringen av bilaterala luftfartsförhandlingar.

Läs mer: EU-nämndens mötesdokument

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16