Riksdagen

EU-nämnden denna vecka

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 20:00 CEST

parlamentets ledamotsstadga
regeringskonferensen
skogslagstiftningens efterlevnad

EU-nämnden sammanträder fredagen den 10 oktober klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Inger Segelström (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Utrikesminister Laila Freivalds samråder med nämnden inför rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 13-14 oktober. Under allmänna frågor ska rådet diskutera Europaparlamentets förslag till ledamotsstadga och förbereda dagordningen för Europeiska rådets möte nästa vecka. Under yttre förbindelser ska rådet förbereda kommande toppmöten med Kina i slutet av oktober och med Ryssland i början av november. Rådet väntas också anta slutsatser om Västra Balkan och Iran, samt fortsatt följa utvecklingen i Mellanöstern och Irak.

Utrikesministern ska på fredag även återrapportera från inledningen av regeringskonferensen och samråda med nämnden inför de fortsatta förhandlingarna, som hålls i anslutning till rådsmötet.

Inför jordbruks- och fiskerådet den 13 oktober samråder jordbruksminister Ann-Christin Nykvist med EU-nämnden. Bland de frågor som ministerrådet ska behandla finns ett initiativ för att förhindra handel med olagligt avverkat timmer och förslag till förändringar av marknadsordningarna för bomull och olivolja. På fiskeområdet ska jordbruksministrarna göra ett nytt försök att enas om fisket i gemenskapens västliga vatten samt behandla ett meddelande från kommissionen om en förbättring av det vetenskapliga och tekniska underlaget för fiskeripolitiken.

Läs mer: EU-nämndens mötesdokument

Nästa möte
Statsminister Göran Persson kommer till EU-nämnden måndagen den 13 oktober klockan 15.00 för information och samråd inför Europeiska rådets möte den 16-17 oktober.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16