Riksdagen

EU-nämnden denna vecka

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 18:38 CEST

elektromagnetisk exponering
europeiskt sjukförsäkringskort
regional sammanhållning

EU-nämnden sammanträder fredagen den 17 oktober klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Inger Segelström (s) och nämndens övriga ledamöter.

Inför rådets möte för sysselsättning och socialpolitik den 20 oktober samråder arbetsmarknadsminister Hans Karlsson med nämnden om bland annat ett direktiv med säkerhetskrav vid arbeten som innebär exponering för elektromagnetiska fält. Rådet ska vid mötet försöka nå en uppgörelse om direktivet som endast omfattar omedelbara effekter av exponering. Ministerrådet ska även fortsätta översynen av förordning 1408/71 om samordning av medlemsländernas sociala trygghetssystem. Nu gäller diskussionen reglerna om bland annat arbetslöshetsförmåner och familjeförmåner.

I sistnämnda fråga samråder även statsrådet Berit Andnor med nämnden. Samrådet gäller dessutom en förändring av förordningen och dess tillämpningsregler för att ersätta nuvarande blankettsystem med ett "europeiskt sjukförsäkringskort". Andra frågor som ska behandlas i nämnden är rådsslutsatser om samarbetet kring hållbara pensioner och en resolution om initiativ för att bekämpa människohandel, i synnerhet handel med kvinnor.

Nämnden ska på fredag även få en information av statssekreterare Jonas Bjelfvenstam inför det informella ministermötet den 20 oktober om regional sammanhållning och planeringen inför nästa strukturfondsperiod från 2007.

Läs mer: EU-nämndens mötesdokument

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16